– Et løft for sirkulære løsninger

– Norge er på vei inn i et sirkulært, grønt skifte. Med to offensive statsråder i viktige nøkkelroller, ser vi frem til å jobbe sammen med den nye regjeringen for å øke tempoet i omstillingen. Behovet for standardisering og forenkling er stort, sier Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket.

Jonas Gahr Støre i spissen for sin nye regjering på Slottsplassen like etter utnevnelsen. Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor

– Vi tolker Hurdalserklæringen som et tydelig tegn på at den nye regjeringen ønsker å forsterke den nasjonale strategien for grønn, sirkulær økonomi som Solberg-regjeringen la frem i vår. Dersom dette følges opp med konkrete og målrettede tiltak i en ny handlingsplan, representerer det et viktig taktskifte, sier Lund.

To statsråder

Som myndighetenes offisielle miljømerke er Svanemerkets oppgave blant annet å gjøre det enklere for innkjøpere, tilbydere og forbrukere å bruke innkjøpsmakten til å sikre et raskere, sirkulært skifte i tråd med 2030-målene.

– Det må være lett å velge rett. Både for forbrukere, offentlige innkjøpere og deres leverandører, sier Lund.

Cathrine Pia lund, administrerende direktør i Svanemerket, ser fram til samarbeid for mer sirkulær økonomi med den nye regjeringen. Foto: Werner Anderson.

Hun skal nå levere resultater for to statsråder. Politikkområdet for forbrukere er underlagt Barne -og familiedepartementet, mens området sirkulær økonomi sorterer under Miljø- og klimadepartementet.

– Disse departementene har fått to veldig dyktige statsråder med stor kapasitet og forståelse for det som rører seg i samfunnet. Vi gleder oss stort til å jobbe sammen med både Kjersti Toppe og Espen Barth-Eide i perioden som kommer, sier Cathrine Pia Lund.

Økt konkurransekraft

Den nye regjeringen er opptatt av at forbrukere og innkjøpere skal få miljøinformasjon om flere produkter. I tillegg til nye materialkrav og konkrete formuleringer om at klima- og miljøhensyn skal vektes med minimum 30 pst i offentlige anskaffelser og høyere der det er relevant, skriver den nye regjeringen at staten skal inngå avtaler med næringslivet for å øke gjenbruk av offentlige materialer.

Svanemerkets administrerende direktør trekker særlig frem den nye regjeringens vektlegging av offentlig innkjøpsmakt som driver for omstilling.

-Dette er helt avgjørende for å få fart på sirkulære løsninger. Svanemerket er enkelt å velge, men det er vanskelig å få. Derfor må det øke konkurransekraften for de som gjør jobben og produserer varer og tjenester på en klimariktig måte, sier Lund.

Kontakt

Les mer