Evighetskjemikaliene PFAS kan bli forbudt

Norge, Danmark, Sverige, Tyskland og Nederland har utarbeidet et forslag om å forby PFAS i EU og EØS-landene. For forbrukere vil det nye regelverket bety at det blir enklere å ta gode helse- og miljøvalg.

espen-barth-eide-cathrine-pia-lund
Tirsdag 7. februar 2023 ble forslaget presentert av klima- og miljøminister Espen Barth Eide, sammen med direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro. Det var også innlegg fra Dorte Herzke, seksjonsleder og seniorforsker for seksjonen Arktisk miljø ved NILU, og fra Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Miljømerking Norge.

Det var klima- og miljøminister Espen Barth Eide som presenterte forslaget som norske miljømyndigheter har vært med å utarbeide. Det finnes 10.000 farlige perfluorerte stoffer, også kalt PFAS, i mange av de produktene folk omgir seg med daglig.

– Kjemikaliene finnes overalt, de kan svekke immunforsvaret og kan være kreftfremkallende, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

De kalles ofte for «evighetskjemikalier» fordi de ikke brytes ned i naturen, og kan gjøre skade på miljø og helse. Det store omfanget gjør forslaget til det mest omfattende restriksjonsforslaget for helse- og miljøfarlige stoffer i EUs historie.

– Dette er en viktig milepæl, og den jobben norske miljømyndigheter har gjort her er imponerende – og særs viktig. De skal ha honnør for at forslaget rommer et forbud som ikke bare går på enkeltstoffer, men på alle de 10.000 PFASene. Dette er bra for miljø og helse. Og ingenting gjør det enklere for forbrukerne enn når regelverket fjerner skadelige stoffer, sier Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Miljømerking Norge – Svanemerket.

Cathrine Pia Lund, administerende direktør i Miljømerking Norge, presenterte funn fra Svanemerkets nye forbrukerundersøkelse med over 5000 respondenter fra hele Norden.
– Det finnes alternativer til PFAS, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide, under fremleggelsen av forslaget om å forby PFAS i EU.

Forbrukere forholder seg til produkter, ikke innholdsfortegnelsen

I dag finnes det PFASer i produkter som bakepapir, turklær, emballasje og sminke, fordi de aviser vann og fett. Forbrukere forholder seg til produkter ut fra de bruksområdene og egenskapene produktene har, ikke til alle kjemikaliene produktet inneholder. Kunnskapen om farlige kjemikalier er også generelt lav i befolkningen.

Selv om informasjon om kjemikalier i produkter er tilgjengelig for de som søker, synes to av tre norske forbrukere at det er vanskelig å ta gode miljøvalg, ifølge Svanemerkets forbrukerundersøkelse fra 2022.

I tillegg sier nesten 70 prosent at det kreves ekstra innsats for å finne de mest miljøvennlige produktene. Likevel er langt over halvparten av nordmenn opptatt av hva de personlig kan gjøre for å ivareta miljøet, ifølge undersøkelsen.  

Uavhengige miljømerker er viktig

Uavhengige miljømerker er viktige for forbrukerne, og seks av ti mener det er helt avgjørende at merkeordninger er objektive og uavhengige av produktene de sertifiserer, ifølge undersøkelsen.

– Grønne produkter selger, og det er en jungel av miljøpåstander i reklame og markedsføring. Men nå er forbrukerne lei av grønne påstander uten belegg. Stadig flere ønsker å ta gode valg, men mange opplever det som vanskelig. Det skal være lett å velge rett, og dette nye forslaget er banebrytende og historisk, sier Lund.

Svanemerkets oppdrag er å gjøre det enkelt for forbrukerne å ta gode valg, også når det gjelder kjemikalier. Svanemerket bruker et føre-var-prinsipp som gjør at stoffer utelukkes dersom det er en begrunnet mistanke om at stoffet kan være enten miljø- eller helseskadelig. Svanemerket har forbudt PFAS i svanemerkede produkter helt siden 2003.