Seminar: Grønne innkjøp av trykksaker og kjøretøyvask

Nettverk for miljømerket innkjøp inviterer deltagere og andre utvalgte virksomheter til seminar der vi går i dybden på to anskaffelsesområder: Trykksaker og kjøretøyvask.

 • Tid: 16. Februar 2023 kl. 9:00–14:30
 • Sted: Scandic Hotel St. Olavs plass, Oslo. I tillegg streames seminaret digitalt.
Opptak av seminaret: Del 1 – trykkerier og trykksaker
Opptak av seminaret: Del 2 – kjøretøyvask – personbil, lastebil, vogntog, buss, tog/trikk/bane

Svanemerkets krav bygger opp under FNs bærekraftsmål, spesielt FNs 12. bærekraftsmål: Ansvarlig forbruk og produksjon. Å etterspørre varer og tjenester som er Svanemerket eller tilsvarende, gjør det enkelt å bidra til at målene oppfylles. Når oppdragsgivere etterspør miljømerking, blir det lønnsomt for leverandørmarkedet å oppfylle kravene og sertifisere varene og/eller tjenestene.

Vi får besøk av offensive leverandører fra begge bransjer og innkjøpere som skal dele sine erfaringer og ambisjoner. Vi håper å bidra til markedsdialog som kommer både oppdragsgiver og tilbydere, og ikke minst miljøet til gode. Eksperter fra Miljømerking vil presentere de omfattende kravene for å bli sertifisert og vil være til stede hele dagen. Innkjøpere vil forklare hvorfor de benytter Svanemerket og tilsvarende merker som verktøy.

Tips gjerne kolleager fra andre avdelinger/seksjoner som kan ha nytte og interesse av å delta på samligen.

Prosjektleder i Ruter Petter Skulbru, daglig leder i Bilvask 24/7 Terje Fatland, trafikksikkerhets-, kvalitets- og miljøsjef i Vy buss Kristine Eiken Sortland, spesialrådgiver i Bærum kommune Tone Vingen, og styreleder i Grafisk bransjeforening og daglig leder Merkur Grafisk Kjetil Sjøeng, Jens Haugland, CEO Uno-X Norge

Program

Programmet er delt i to. Du kan velge om du vil delta på hele samlingen, eller bare en av delene.

09:00: Velkommen

Ved Jorunn Amundgård, seniorrådgiver anskaffelser i Miljømerking

09:05: Trykkerier og trykksaker

 • Miljøgevinster med svanemerket trykkerier og trykksaker, ved Aslak Grandum, miljørådgiver Miljømerking
 • Markedssituasjonen for trykkerier, ved Kjetil Sjøeng, styreleder i Grafisk bransjeforening og daglig leder i Merkur Grafisk AS
 • Hvorfor krever vi svanemerkede trykksaker? ved Tone Vingen, spesialrådgiver i Bærum kommune
 • Diskusjon i plenum om barrierer og muligheter

11:20– 1200: Lunsj  

12:00: Kjøretøyvask – personbil, lastebil, vogntog, buss, tog/trikk/bane

 • Miljøgevinster ved svanemerket vask av kjøretøy, ved Aslak Grandum og Randi Rødseth, miljørådgivere i Miljømerking.
 • Uno-X med ledertrøya på for svanemerket bilvask over hele landet, ved Jens Haugland, CEO i Uno-X Norge
 • Vy Buss vasker svanemerket og oppnår miljøgevinster, ved Kristine Eiken Sortland, trafikksikkerhets-, kvalitets- og miljøsjef i Vy buss.
 • Kaffe og benstrekk
 • Ruter krever svanemerket vask av sine busser. Hva er deres erfaringer? ved Petter Skulbru, prosjektleder bussanlegg, Ruter,
 • Svanemerket som grønn veiviser, også for storbilvask, ved Terje Fatland, daglig leder i Bilvask 24/7.
 • Diskusjon i plenum om hvordan vi kan koble tilbud og etterspørsel.

14:20: Avslutning

Kontakt oss

Har du spørsmål om seminaret? Ta kontakt.

Jorunn Amundgård

Seniorrådgiver anskaffelser

+47 97539580ja@svanemerket.no