Nettverket for miljømerkede innkjøp vokser raskt

Norges tredje største offentlige innkjøper, Offentlige Fellesinnkjøp på Agder (OFA) er nå kommet med i nettverket. – For å fremme grønn omstilling trenger vi å samarbeide om felles krav for å flytte markedet, sier Sturle Hamre, daglig leder i OFA.

Sturle Hamre, daglig leder i Offentlig fellesinnkjøp på Agder (OFA). Foto: OFA, privat

Offentlig fellesinnkjøp på Agder (OFA), og Agder fylkeskommune forplikter seg gjennom medlemskapet til å kjøpe en stadig større andel miljømerkede varer og tjenester. Miljømerkene skal være livsløpbaserte miljømerker, som vurderer miljø- og klimapåvirkningen i alle ledd i en produksjonskjede, for eksempel Svanemerket og EU Ecolabel.

– Innkjøpere har et ansvar for å være tydelige og forutsigbare på hva som menes med grønn omstilling i næringslivet, og offisielle miljømerker er en slik standardisering. Vi er svært glade for at OFA nå blir et aktivt medlem i Nettverk for miljømerket innkjøp, sier Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Miljømerking Norge – Svanemerket.

Ambisjonen til det offisielle miljømerket i Norden er å bidra til et enhetlig nordisk marked. Målet er større miljøeffekt.

– Formålet med Nettverk for miljømerket innkjøp er å bidra med en effektiv samarbeidsarena for offentlige og private innkjøpere. OFA vil gi et betydelig bidrag til dette samarbeidet, både innkjøpsfaglig og i volum, sier Trude Ertresvåg, leder for profesjonelle anskaffelser i Miljømerking Norge – Svanemerket.

Om Nettverk for miljømerket innkjøp

De som er med i Nettverk for miljømerket innkjøp setter handling bak ordene. Nettverkets arbeid bidrar direkte til oppfyllelse av FNs bærekraftsmål 12 «Ansvarlig forbruk og produksjon», som handler om å gjøre mer med mindre ressurser. Miljømerking Norge hjelper til med å arrangere nettverksmøter og seminarer, og bistår medlemmene med opplæring og veiledning i anskaffelser etter behov.

I Norge består nettverket blant annet av Helse Sør-Øst RHF, If Forsikring, Kommunenes Sentralforbund, Arbeids- og Velferdsetaten (NAV), Posten Norge, Riksrevisjonen og Statsbygg. Full oversikt over deltagerne i Nettverk finner du her.