Verdens miljømerkedag

Den 14. oktober 2021 er det Verdens miljømerkedag, eller World Ecolabel Day, om du vil. Miljømerker som Svanemerket og EU Ecolabel gjør det enklere for forbrukere og profesjonelle innkjøpere å finne fram til de minst miljøbelastende produktene. Verden over finnes det mange miljømerker som fungerer på samme måte. Det markerer vi med Verdens miljømerkedag.

Svanemerket er til for å gi forbrukere og innkjøpere troverdig miljøinformasjon og gjøre det enklere å finne de minst miljøbelastende produktene. Det finnes mange tilsvarende merker rundt i verden. Det markerer vi med Verdens miljømerkedag (World Ecolabel Day). Foto: GettyImages

Miljøproblemene er både mange og store. Det kan være vanskelig å vite hva som er viktigst å løse. Er det klimaendringene? Å stoppe tapet av natur? Å bruke mindre av jordens ressurser? Hvordan skal du veie de ulike hensynene opp mot hverandre, enten du er forbruker eller innkjøper?

I slike sammenhenger er miljømerker som Svanemerket og EU Ecolabel gode peilemerker. De er nemlig det vi kan kalle type 1 miljømerker. Det betyr at når organisasjonene bak merkene utvikler krav til produktene, ser de på hele produktets reise (også kalt produktets livssyklus) og alle relevante miljøproblemer som kan oppstå underveis. Det vil si at de både ser på råvarer, produksjon, emballasje, hvordan produktene brukes, hvordan de kan resirkuleres, gjenbrukes og håndteres som avfall. Samtidig tar merkene høyde for de spesielle miljøproblemene som kan oppstå innen en produktgruppe når det gjelder klima, kjemikalier, ansvarlig bruk av ressurser og bevaring av naturmangfold.

– Kravene til de ulike produktområdene er helt forskjellige, for de kravene det er riktig å stille til en svanemerket leke, er naturligvis annerledes en kravene som stilles til et svanemerket investeringsfond. Ved å se på hva som er utslagsgivende innen den enkelte produktgruppen skaper vi størst miljøeffekt, sier Anne-Grethe Henriksen, markeds- og kommunikasjonssjef i Svanemerket.

Grunn til nordisk stolthet

Et annet kjennetegn med miljømerker av type 1 er at kravene jevnlig strammes inn ettersom ny kunnskap eller endrede markedsforhold gjør dette mulig. Det betyr i praksis at sertifiseringen er tidsbegrenset, og at produsentene løpende forbedrer produktene sine. Når du som forbruker eller innkjøper velger miljømerkede varer og tjenester, er det derfor med på å drive produktutviklingen i en mer bærekraftig retning.

Samtidig er type 1 miljømerkene kjennetegnet ved at de krever sertifisering av en uavhengig instans. Til forskjell fra «merker» og miljøpåstander som produsentene gir seg selv.

– Her i Norden har vi tatt miljømerkene til oss som gode verktøy i hverdagen. Mer enn 6 av 10 nordiske forbrukere mener at miljømerker er et viktig hjelpemiddel når de skal velge produkter. Og for nesten 8 av 10 er det avgjørende at merkeordningen er objektiv og uavhengig. Dermed står type 1 miljømerkene svært sterkt i alle de nordiske landene, fortsetter Henriksen.

Små endringer kan gi stor effekt

Verdens miljømerkedag blir feiret i mer enn 50 land verden over. Bak merkedagen står det globale miljømerkenettverket GEN (Global Ecolabelling Network) som med mer enn 30 medlemmer er verdens ledende nettverk for type 1 miljømerker.

– Hvert år i oktober møtes vi for å vise at miljømerking er en global bevegelse som er med på å drive forbruk og produksjon i en mer bærekraftig retning, sier Bjørn-Erik Lønn, styreleder i GEN, og fortsetter:

– Verdens miljømerkedag viser hvordan alle er i stand til å bidra til global bærekraftig utvikling gjennom de daglige valgene vi gjør ved å etterspørre og velge varer og tjenester som er sertifisert på denne grundige måten. Alle valgene vi gjør som forbrukere og innkjøpere har stor samlet effekt – og det gjør de store endringene som vi trenger mulige, avslutter Lønn.

Fakta om Svanemerket og norske forbrukere

 • 95% av norske forbrukere kjenner Svanemerket
 • 22 % kjenner EU-Ecolabel
 • 81% ønsker å velge produkter som er gode miljøvalg
 • 79% har tillit til Svanemerket
 • 69% mener Svanemerket gjør det enklere å ta gode miljøvalg
 • Svanemerket finnes på mer enn 200 forskjellige produkttyper
 • Det finnes 30 000 produkter miljømerket med en av de offisielle miljømerkene i Norge
 • Det finnes mer enn 20 000 svanemerkede produkter på det norske markedet

  Kilde: Forbrukerundersøkelse på oppdrag for Miljømerking Norge (Yougov 2020)

Fakta om nordiske forbrukere

 • 93 % av forbrukerne i Norden kjenner Svanemerket
 • 75 % er opptatt av hva selv kan gjøre for å beskytte miljøet
 • 71 % er overbeviste om at forbruksvalgene de gjør spiller en rolle for miljøet
 • 76 % har tillit til at et produkt er et godt miljøvalg hvis det er svanemerket
 • 63 % mener at miljømerker er et viktig verktøy når de skal velge blant produkter
 • 77 % mener at det har avgjørende betydning at merkeordningen er objektiv og uavhengig i forhold til produktene den sertifiserer

Kilde: IPSOS 2019 (mai) for Nordisk Miljømerking

Les mer