Trykkerier og trykksaker

Trykkeri, trykksaker, konvolutter
Produktgruppen omfatter trykkerier og trykksaker som f.eks. magasiner, aviser, reklamemateriell, brosjyrer, bøker, konvolutter, bannere, roll-ups og emballasje.
Tekst

Svanemerket har fokus på å redusere både trykkeriets og trykksakens samlede belastning på klima og miljø og på å fremme et godt arbeidsmiljø, bl.a. gjennom krav til trykkematerialer, kjemikalier og energiforbruk. Krav som sikrer at trykksaken er egnet til gjenbruk er både med på å redusere ressursforbruk og avfallsmengder, samtidig som de fremmer sirkulær økonomi.

Det er bare svanemerkede trykkerier som kan produsere svanemerkede trykksaker.

Kravene til trykkerier og trykksaker omfatter bl.a.: 

  • Bruk av bærekraftig produsert papir.
  • Bruk av trykkematerialer som tekstil, plast, aluminiums- og komposittplast som oppfyller strenge krav til kjemikalier i overflatebehandlingen og til innhold av PVC.
  • Bruk av 100 % miljømerket eller kontrollert trykkemateriale og forbud mot PVC i svanemerkede trykksaker.
  • Grenser for energiforbruk.
  • Miljø- og helseegenskaper til kjemikaliene som brukes i produksjonen av trykksaker og på eksterne bokbinderier. Det er bl.a. strenge krav til stoffer som er kreftfremkallende, reproduksjonstoksiske eller kan skade arvematerialet. Det er også forbud mot halogenerte organiske stoffer og fluorstoffer. 
  • Grenser for bruk av kjemikalier som inneholder VOC.
  • Dokumentasjon av at trykkfarger, toner, lim og lakk ikke skaper problemer med at trykksverten smitter av i forbindelse med resirkulering av trykksaker.

Hva koster det?

Alle beløp er eks mva - mva tilkommer.

Søknadsavgift
Det er en søknadsavgift på kr 25 000. Denne skal dekke kostnadene ved behandling av søknaden. Ved fornyelse av lisens er avgiften 12 500 kr.

Kontrollbesøk i Europa utenfor Norden faktureres med 12 500 kr, utenfor Europa 20 000 kr.

Årsavgift
Avgiftsgrunnlaget er innkjøp/forbruk av trykkpapir i tonn.

Årsavgift: 12 NOK per tonn papir opp til 2000 tonn, deretter 4 NOK
Minimumsavgift: 18 000 NOK per trykkeri
Maksimumsavgift: 150 000 NOK per trykkeri.

Konsern: Kan slå sammen sitt papirforbruk før årsavgiften beregnes. Årlig maksimumsavgift for et konsern er NOK 450 000, dog minimum NOK 18 000 per lisens.

Hvis ditt trykkeri oppnår Svanen i Norge, kan du levere trykksaker med Svanen til kunder i hele Norden uten ny søknadsbehandling for hvert enkelt land.

Last ned

Miljøkravdokument (svensk)

Miljøkravdokument (engelsk) 

Bakgrunnsdokument (engelsk)

Beregningsark / Calculation sheet

Høringssammenstilling 2021