Miljøkrav ved anskaffelse av catering, kantine, og restauranttjeneste

Catering, kantine, og restauranttjenester påvirker miljøet på flere områder av driften. Ved å etterspørre og kjøpe catering, kantine, og restauranttjenester med det offisielle miljømerket Svanemerket bidrar du til flere av FNs bærekraftsmål og til sirkulær økonomi.

Her finner du:

Forslag til miljøkrav ved anskaffelse

Tilbudet av miljømerkede produkter variere innenfor produktområdet avhengig av produkttype. Ta gjerne kontakt med Miljømerking hvis du ønsker å benytte kravspesifikasjon, men er usikker på om markedet er tilstrekkelig modent for din anskaffelse.

Våre forslag baserer seg på markedsmodenhet i bransjen. Se oversikt over produkter lenger ned i artikkelen.

Teknisk spesifikasjon

Teknisk spesifikasjon

Leverandør skal levere en tjeneste som er Svanemerket eller merket med tilsvarende merkeordninger.    

Vellykket kopiéring!

Tildelingskriterier miljø

Tildelingskriterier miljø vekt 20-30%

Oppdragsgiver vil vektlegge om tjenesten er merket med Svanemerket eller tilsvarende merkeordninger.

Vellykket kopiéring!

Dokumentasjonskrav 

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal avmerke i tilbudet dersom tjenesten som tilbys er miljømerket. Har tjenesten et lisensnummer, er det tilstrekkelig at navn på merkeordning sammen med gyldig lisensnummer oppgis. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved. Sertifikater eller andre dokumenter må være gyldige og ikke utgått på tid. Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det kun tas hensyn til dokumentasjon som foreligger vedlagt tilbud ved tilbudsfristens utløp.

Dersom en leverandør ikke har mulighet til å delta i merkeordningen eller en tilsvarende merkeordning innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv, vil oppdragsgiver akseptere alternativ dokumentasjon. Dette kan være tilfelle der leverandøren tilbyr et nytt produkt, eller nylig har overtatt salgsrettigheter for et produkt. Dersom det gis alternativ dokumentasjon er det tilbyderens ansvar å tilrettelegge denne på en pedagogisk måte, slik at det er enkelt å vurdere om kravene er oppfylt. Dersom det tar mer enn fire timer samlet sett å vurdere alternativ dokumentasjon i tilbudet, vil dette kunne medføre at den aktuelle dokumentasjon avvises.

Vellykket kopiéring!

Svanemerkets miljøkrav

Svanemerkede serveringssteder har

Miljømerkede tjenester

Hva slags tjenester kan miljømerkes?

Catering, kantine, storkjøkken, kafèer, restauranttjenester med mer kan bli svanemerket.

Andre merkeordninger

Det finnes ingen tilsvarende merkeordninger innenfor dette området per nå.

Spørsmål?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere har lang erfaring med formulering av miljøkrav til anskaffelser og god oversikt over hva som finnes av miljømerkede produkter.

Elisabeth von Krogh

markedsrådgiver

+47 41489219ekv@svanemerket.no

Tormod Lien

markedsrådgiver

+47 92837959tl@svanemerket.no