Miljøkrav ved anskaffelse av kjemiske byggprodukter som lim, sparkel, fugemasse, maling, beis og lakk

Byggebransjen står for cirka 40 prosent av ressursbruken, generert avfall og forbruk av energi i Norge. Ved å etterspørre og kjøpe kjemiske byggprodukter med type 1 miljømerker som Svanemerket eller EU Ecolabel bidrar du til flere av FNs bærekraftsmål og til sirkulær økonomi.

Her finner du:

 • Forslag til miljøkrav ved anskaffelse
 • Svanemerkets miljøkrav
 • Oversikt miljømerkede kjemiske byggprodukter
 • Hvilke typer av kjemiske byggprodukter kan bli miljømerket
 • Andre merkeordninger innenfor kjemiske byggprodukter

Forslag til miljøkrav ved anskaffelse

Våre forslag baserer seg på markedsmodenhet i bransjen. Se oversikt over svanemerkede tjenester lenger ned. Vi foreslår at miljøkravene stilles enten som tildelingskriterier eller som kontraktskrav.

Ved kontraktskrav kan det være nyttig å stille krav om at søknaden skal være inngitt innen en kort frist etter kontraktsigneringen og legge inn dagbøter ved forsinket sertifisering.

Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjon

Oppdragsgiver krever at innendørs, utendørs maling, utendørs lakk og beis samt sparkel er merket med Svanemerket. Tilsvarende merkeordninger som Blå Engel eller EU Ecolabel vil også aksepteres.       

Vellykket kopiéring!

Tildelingskriterier miljø

Tildelingskriterier miljø 30% vekt

Oppdragsgiver vil vektlegge om varen er merket med Svanemerket. Tilsvarende merkeordninger som Blå Engel eller EU Ecolabel vil også gi uttelling. Andre merkeordninger vil gi lavere score, dersom miljømerkene vurderes som mindre relevante eller omfattende. Eksempelvis M1, Emicode (EC1 og EC1 plus) vil gi 25 % uttelling i forhold til Svanemerket. Ved utregning av poeng på dette kriteriet vil oppnådd score på de aktuelle produktene multipliseres med estimert volum (i kroner eller antall).

Vellykket kopiéring!

Dokumentasjonskrav

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal avmerke i kolonnen «miljømerket» i vedlegg x «prisskjema» dersom produktet som tilbys er miljømerket. Har produktet et lisensnummer, er det tilstrekkelig at navn på merkeordning sammen med gyldig lisensnummer oppgis i kolonnen. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved. Sertifikater eller andre dokumenter må være gyldige og ikke utgått på tid. Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det kun tas hensyn til dokumentasjon som foreligger vedlagt tilbud ved tilbudsfristens utløp. 

Dersom en leverandør ikke har mulighet til å delta i merkeordningen eller en tilsvarende merkeordning innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv, vil oppdragsgiver akseptere alternativ dokumentasjon. Dette kan være tilfelle der leverandøren tilbyr et nytt produkt, eller nylig har overtatt salgsrettigheter for et produkt. Dersom det gis alternativ dokumentasjon er det tilbyderens ansvar å tilrettelegge denne på en pedagogisk måte, slik at det er enkelt å vurdere om kravene er oppfylt. Dersom det tar mer enn fire timer samlet sett å vurdere alternativ dokumentasjon i tilbudet, vil dette kunne medføre at den aktuelle dokumentasjon avvises.  

Vellykket kopiéring!

Svanemerkets miljøkrav

Svanemerkede kjemiske byggprodukter oppfyller en rekke miljø-, helse- og kvalitetskrav.

Utendørsmaling, sparkel, lim og fugemasse:

Innendørs maling, beis og lakk:

 • Strenge krav til løsningsmidler (VOC og SVOC)
 • Strenge krav til miljøfarlige stoffer og konserveringsmidler
 • Inneholder ikke myknere
 • Kvalitetskravene inkluderer dekning

Mer om miljøkravene som må dokumenteres oppfylt for de to produktkategoriene innenfor kjemiske byggprodukter her:

Miljømerkede produkter

Hvilke typer av produkter kan miljømerkes

Maling, lakk, beis, lim, sparkel, primer, fugemasse, og liknende produkter kan svanemerkes.

Andre merkeordninger

Tilsvarende merker:

Merkeordninger som kan gi uttelling ved tildelingskriterier:

 • M1
 • Emicode (EC1 og EC1 Plus)

Spørsmål?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere har lang erfaring med formulering av miljøkrav til anskaffelser og god oversikt over hva som finnes av miljømerkede produkter.

Elisabeth von Krogh

markedsrådgiver

+47 41489219evk@svanemerket.no

Tormod Lien

markedsrådgiver

+47 92837959tl@svanemerket.no