Miljøkrav ved anskaffelse av printer, skriver og andre kontormaskiner

Kontormaskiner krever mye energi og inneholder materialer og metaller som må kontrolleres for miljøeffekter. Ved å etterspørre og kjøpe kontormaskiner med det offisielle miljømerket Svanemerket bidrar du til flere av FNs bærekraftsmål og sirkulær økonomi.

Her finner du:

 • Forslag til miljøkrav ved anskaffelse
 • EU Ecolabels miljøkrav
 • Oversikt miljømerkede produkter
 • Hvilke typer av fottøy kan bli miljømerket
 • Andre merkeordninger innenfor fottøy

Forslag til miljøkrav

Tilbudet av miljømerkede produkter variere innenfor produktområdet avhengig av produkttype. Ta gjerne kontakt med Miljømerking hvis du ønsker å benytte kravspesifikasjon, men er usikker på om markedet er tilstrekkelig modent for din anskaffelse.

Våre forslag baserer seg på markedsmodenhet i bransjen. Se oversikt over produkter lenger ned i artikkelen.

Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjon

Oppdragsgiver krever at følgende varer er merket med Svanemerket eller tilsvarende merkeordninger. Tilsvarende merkeordninger som Blå Engel, Ecomark og TCO vil også aksepteres.  Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor. 

Vellykket kopiéring!

Tildelingskriterier

Tildelingskriterier miljø vektet 20-30%

Under tildelingskriteriet «miljø» vil Oppdragsgiver vektlegge om kontormaskiner er merket med Svanemerket, Blå Engel, Ecomark eller TCO. Tilsvarende merkeordninger vil også gi uttelling. Andre merkeordninger vil gi lavere score, dersom miljømerkene vurderes som mindre relevante eller omfattende. Energy Star vil gi 25 % uttelling i forhold til Svanemerket. Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor. Ved utregning av poeng på dette kriteriet vil oppnådd score på de aktuelle produktene multipliseres med estimert volum (i kroner eller antall).

Vellykket kopiéring!

Dokumentasjonskrav

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal avmerke i kolonnen «miljømerket» i vedlegg x «prisskjema» dersom produktet som tilbys er miljømerket. Har produktet et lisensnummer, er det tilstrekkelig at navn på merkeordning sammen med gyldig lisensnummer oppgis i kolonnen. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved. Sertifikater eller andre dokumenter må være gyldige og ikke utgått på tid. Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det kun tas hensyn til dokumentasjon som foreligger vedlagt tilbud ved tilbudsfristens utløp.

Dersom en leverandør ikke har mulighet til å delta i merkeordningen eller en tilsvarende merkeordning innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv, vil oppdragsgiver akseptere alternativ dokumentasjon. Dette kan være tilfelle der leverandøren tilbyr et nytt produkt, eller nylig har overtatt salgsrettigheter for et produkt. Dersom det gis alternativ dokumentasjon er det tilbyderens ansvar å tilrettelegge denne på en pedagogisk måte, slik at det er enkelt å vurdere om kravene er oppfylt. Dersom det tar mer enn fire timer samlet sett å vurdere alternativ dokumentasjon i tilbudet, vil dette kunne medføre at den aktuelle dokumentasjon avvises.

Vellykket kopiéring!

Svanemerkets miljøkrav

Svanemerkets miljøkrav omfatter:

 • Energiforbruk
 • Konstruksjon
 • Plastmaterialer og tilsetningsstoffer, f.eks. flammehemmere
 • Tungmetaller
 • Gjenvinning av kasserte produkter
 • Utslipp av forurensning (også støy) i arbeidsmiljøet
 • Driftsegenskaper, f.eks. dobbeltsidig utskrift som sparer papir

Miljømerkede produkter

Hva slags produkter kan miljømerkes?

Svanemerkets miljøkrav til kontormaskiner omfatter blant annet printere, kopimaskiner, faksmaskiner, multifunksjonsmaskiner (MFD), skrivere og skannere.

Andre merkeordninger

Tilsvarende merker:

 • Blå Engel
 • TCO
 • Ecomark

Merkeordninger som kan gi uttelling ved tildelingskriterier:

 • Energy Star

Spørsmål?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere har lang erfaring med formulering av miljøkrav til anskaffelser og god oversikt over hva som finnes av miljømerkede produkter.

Elisabeth von Krogh

markedsrådgiver

+47 41489219ekv@svanemerket.no

Tormod Lien

markedsrådgiver

+47 92837959tl@svanemerket.no