Miljøkrav ved anskaffelse av renholdsprodukter

Produksjon av renholdsprodukter forbruker store mengder energi, vann og kjemikalier hvert år. Ved å etterspørre og kjøpe renholdsprodukter med det offisielle miljømerket Svanemerket eller EU Ecolabel bidrar du til flere av FNs bærekraftsmål og til sirkulær økonomi.

Her finner du:

  • Forslag til miljøkrav ved anskaffelse
  • Svanemerkets miljøkrav
  • Oversikt miljømerkede produkter
  • Hvilke type produkter kan bli miljømerket
  • Andre merkeordninger innenfor renholdsprodukter

Forslag til miljøkrav

Tilbudet av miljømerkede produkter variere innenfor produktområdet avhengig av produkttype. Ta gjerne kontakt med Miljømerking hvis du ønsker å benytte kravspesifikasjon, men er usikker på om markedet er tilstrekkelig modent for din anskaffelse.

Våre forslag baserer seg på markedsmodenhet i bransjen. Se oversikt over produkter lenger ned i artikkelen.

Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjon

Oppdragsgiver krever at følgende varer er merket med Svanemerket, Bra Miljøval eller EU Ecolabel: Maskinoppvask, tekstilvaskemiddel, håndoppvaskmiddel, universalrengjøringsmidler, gulvvask, grov og grunnrengjøring. Tilsvarende merkeordninger vil også aksepteres. Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor. Ved utregning av poeng på dette kriteriet vil oppnådd score på de aktuelle produktene multipliseres med estimert volum (i kroner eller antall).

Vellykket kopiéring!

Tildelingskriterier

Tildelingskriterier miljø vektet 20-30%

Under tildelingskriteriet «miljø» vil Oppdragsgiver vektlegge om rengjøringsmidler er merket med Svanemerket, Blå Engel, Bra Miljøval eller EU Ecolabel. Tilsvarende merkeordninger vil også gi uttelling. Andre merkeordninger vil gi lavere score, dersom miljømerkene vurderes som mindre relevante eller omfattende. Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor. Ved utregning av poeng på dette kriteriet vil oppnådd score på de aktuelle produktene multipliseres med estimert volum (i kroner eller antall).

Vellykket kopiéring!

Dokumentasjonskrav

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal avmerke i kolonnen «miljømerket» i vedlegg x «prisskjema» dersom produktet som tilbys er miljømerket. Har produktet et lisensnummer, er det tilstrekkelig at merkeordning sammen med gyldig lisensnummer oppgis i kolonnen. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved. Sertifikater eller andre dokumenter må være gyldige og ikke utgått på tid. Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det kun tas hensyn til dokumentasjon som foreligger vedlagt tilbud ved tilbudsfristens utløp.

Dersom en leverandør ikke har mulighet til å delta i merkeordningen eller en tilsvarende merkeordning innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv, vil oppdragsgiver akseptere alternativ dokumentasjon. Dette kan være tilfelle der leverandøren tilbyr et nytt produkt, eller nylig har overtatt salgsrettigheter for et produkt. Dersom det gis alternativ dokumentasjon er det tilbyderens ansvar å tilrettelegge denne på en pedagogisk måte, slik at det er enkelt å vurdere om kravene er oppfylt. Dersom det tar mer enn fire timer samlet sett å vurdere alternativ dokumentasjon i tilbudet, vil dette kunne medføre at den aktuelle dokumentasjon avvises.  

Vellykket kopiéring!

Svanemerkets miljøkrav

Svanemerkets miljøkrav til vask og rengjøringsprodukter omfatter blant annet miljø- og helse-egenskapene til innholdsstoffene, effektivitet og emballasje.

Kjemikaliene som inngår i svanemerkede produkter, skal oppfylle krav vedrørende

  • Giftighet
  • Biologisk nedbrytbarhet
  • Bioakkumulering

Mer om miljøkravene som må dokumenteres oppfylt for de forskjellige produktkategoriene innenfor vask og rengjøring her:

Miljømerkede produkter

Hvilke type produkter kan bli miljømerket

Svanemerkets miljøkrav omfatter blant annet produkter som:

Andre merkeordninger

Tilsvarende merker:

Spørsmål?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere har lang erfaring med formulering av miljøkrav til anskaffelser og god oversikt over hva som finnes av miljømerkede produkter.

Elisabeth von Krogh

markedsrådgiver

+47 41489219ekv@svanemerket.no

Tormod Lien

markedsrådgiver

+47 92837959tl@svanemerket.no