Miljøkrav ved anskaffelse av kjemiske byggprodukter som lim, sparkel, fugemasse, maling, beis og lakk

Byggebransjen står for cirka 40 prosent av ressursbruken, generert avfall og forbruk av energi i Norge. Ved å etterspørre og kjøpe kjemiske byggprodukter med type 1 miljømerker som Svanemerket eller EU Ecolabel bidrar du til flere av FNs bærekraftsmål og til sirkulær økonomi.

Her finner du:

  • Forslag til miljøkrav ved anskaffelse
  • Svanemerkets miljøkrav
  • Oversikt miljømerkede kjemiske byggprodukter
  • Hvilke typer av kjemiske byggprodukter kan bli miljømerket
  • Andre merkeordninger innenfor kjemiske byggprodukter

Forslag til miljøkrav ved anskaffelse

Våre forslag baserer seg på markedsmodenhet i bransjen. Se oversikt over miljømerkede produkter lenger ned.

Vi foreslår en kombinasjon av kravspesifikasjon og tildelingskriterier for disse anskaffelsene. Det kan likevel finnes varianter av produkttyper nevnt under kravspesifikasjon, som ikke er miljømerket. Vi kan ved henvendelse bistå med en mer detaljert analyse av utvalget av miljømerkede produkter.

Utviklingen skjer raskt. Ta gjerne kontakt om dere vurderer flere varegrupper under kravspesifikasjon i aktuelle anbud.

Kravspesifikasjon

Krav til miljømerkede produkter

Oppdragsgiver krever at innendørs- og utendørsmaling er merket med Svanemerket eller et tilsvarende miljømerke type 1. Tilsvarende merkeordninger er Blå Engel eller EU Ecolabel, og disse vil aksepteres på lik linje med Svanemerket. 

Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert over.     

Vellykket kopiéring!

Tildelingskriterier miljø

*NB! For å sikre forutsigbarhet må oppdragsgiver skrive antall eller kroner i parentes i siste setning av formuleringen under.

Miljø, vektet 30%

Oppdragsgiver vil vektlegge om varer som ikke er nevnt under kravspesifikasjon punkt X.X er merket med Svanemerket, Blå Engel eller EU Ecolabel. Andre merkeordninger vil gi lavere score, dersom miljømerkene vurderes som mindre relevante eller omfattende. Eksempelvis M1, Emicode (EC1 og EC1 plus) vil gi 25 % uttelling i forhold til Svanemerket. 

Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor.

Ved utregning av poeng på dette kriteriet vil oppnådd score på de enkelte produktene multipliseres med estimert volum (*i kroner eller antall) av de enkelte produktene.

Vellykket kopiéring!

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal avmerke i kolonnen «miljømerket» i vedlegg X Prisskjema dersom produktet som tilbys er miljømerket. Har produktet et lisensnummer, er det tilstrekkelig at navn på merkeordning sammen med gyldig lisensnummer oppgis i kolonnen. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved. Sertifikater eller andre dokumenter må være gyldige og ikke utgått på tid. Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det kun tas hensyn til dokumentasjon som er vedlagt tilbud ved tilbudsfristens utløp. 

Dersom en leverandør ikke har mulighet til å delta i merkeordningen eller en tilsvarende merkeordning innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv, vil oppdragsgiver akseptere alternativ dokumentasjon. Dette kan være tilfelle der leverandøren tilbyr et nytt produkt, eller nylig har overtatt salgsrettigheter for et produkt. Dersom det gis alternativ dokumentasjon er det tilbyderens ansvar å tilrettelegge denne på en pedagogisk måte, slik at det er enkelt å vurdere om kravene er oppfylt.

Dersom det tar mer enn fire timer samlet sett å vurdere alternativ dokumentasjon i tilbudet, vil dette kunne medføre at den aktuelle dokumentasjon avvises.  

Vellykket kopiéring!

Svanemerkets miljøkrav

Svanemerkede kjemiske byggprodukter oppfyller en rekke miljø-, helse- og kvalitetskrav.

Utendørsmaling, sparkel, lim og fugemasse:

Innendørs maling, beis og lakk:

  • Strenge krav til løsningsmidler (VOC og SVOC)
  • Strenge krav til miljøfarlige stoffer og konserveringsmidler
  • Inneholder ikke myknere
  • Kvalitetskravene inkluderer dekning

Kravene som må oppfylles for å svanemerke kjemiske byggprodukter:

Miljømerkede produkter

Hvilke typer av produkter kan miljømerkes

Maling, lakk, beis, lim, sparkel, primer, fugemasse, og liknende produkter kan svanemerkes.

Andre merkeordninger

Tilsvarende merker:

Merkeordninger som kan gi uttelling ved tildelingskriterier:

Miljømerking i Norge frasier seg juridisk og økonomisk ansvar for eventuelle klagesaker som følger som resultat av bruk av veiledningen i dette verktøyet.

Spørsmål?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere har lang erfaring med formulering av miljøkrav til anskaffelser og god oversikt over hva som finnes av miljømerkede produkter.

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Jorunn Amundgård

Seniorrådgiver anskaffelser

+47 97539580ja@svanemerket.no