Miljøkrav ved anskaffelse av renholdsprodukter

Produksjon av renholdsprodukter forbruker store mengder energi, vann og kjemikalier hvert år. Ved å etterspørre og kjøpe renholdsprodukter med type 1 miljømerker som Svanemerket eller EU Ecolabel, bidrar du til flere av FNs bærekraftsmål og til sirkulær økonomi.

Her finner du:

  • Forslag til miljøkrav ved anskaffelse
  • Svanemerkets miljøkrav
  • Oversikt miljømerkede produkter
  • Hvilke type produkter kan bli miljømerket
  • Andre merkeordninger innenfor renholdsprodukter

Forslag til miljøkrav

Våre forslag baserer seg på markedsmodenhet i bransjen. Se oversikt over miljømerkede produkter lenger ned.

Vi foreslår en kombinasjon av kravspesifikasjon og tildelingskriterier for disse anskaffelsene. Det kan likevel finnes varianter av produkttyper nevnt under kravspesifikasjon, som ikke er miljømerket. Vi kan ved henvendelse bistå med en mer detaljert analyse av utvalget av miljømerkede produkter.

Utviklingen skjer raskt. Ta gjerne kontakt om dere vurderer flere varegrupper under kravspesifikasjon i aktuelle anbud.

Kravspesifikasjon

Krav til miljømerkede produkter

Oppdragsgiver krever at følgende varer er merket med Svanemerket, Bra Miljøval eller EU Ecolabel:

– Maskinoppvask
– Tekstilvaskemiddel unntatt ullvaskemidler
– Håndoppvaskmiddel
– Universalrengjøringsmidler
– Gulvvask og grovrengjøring

Tilsvarende merkeordninger vil også aksepteres. Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor. 

Vellykket kopiéring!

Tildelingskriterier

*NB! For å sikre forutsigbarhet må oppdragsgiver skrive antall eller kroner i parentes i siste setning av formuleringen under.

Miljø, vektet 30%

Under tildelingskriteriet miljø vil oppdragsgiver vektlegge om de rengjøringsmidler som ikke er nevnt under kravspesifikasjon punkt X.X, er merket med Svanemerket, Blå Engel, Bra Miljøval eller EU Ecolabel. Tilsvarende merkeordninger vil også gi uttelling.

Andre merkeordninger vil gi lavere score, dersom miljømerkene vurderes som mindre relevante eller omfattende. Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor. 

Ved utregning av poeng på dette kriteriet vil oppnådd score på de enkelte produktene multipliseres med estimert volum (*i kroner eller antall) av de enkelte produktene.

Vellykket kopiéring!

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal avmerke i kolonnen «miljømerket» i vedlegg X Prisskjema dersom produktet som tilbys er miljømerket. Har produktet et lisensnummer, er det tilstrekkelig at merkeordning sammen med gyldig lisensnummer oppgis i kolonnen. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved. Sertifikater eller andre dokumenter må være gyldige og ikke utgått på tid. Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det kun tas hensyn til dokumentasjon som er vedlagt tilbud ved tilbudsfristens utløp.

Dersom en leverandør ikke har mulighet til å delta i merkeordningen eller en tilsvarende merkeordning innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv, vil oppdragsgiver akseptere alternativ dokumentasjon. Dette kan være tilfelle der leverandøren tilbyr et nytt produkt, eller nylig har overtatt salgsrettigheter for et produkt. Dersom det gis alternativ dokumentasjon er det tilbyderens ansvar å tilrettelegge denne på en pedagogisk måte, slik at det er enkelt å vurdere om kravene er oppfylt. Dersom det tar mer enn fire timer samlet sett å vurdere alternativ dokumentasjon i tilbudet, vil dette kunne medføre at den aktuelle dokumentasjon avvises.  

Vellykket kopiéring!

Svanemerkets miljøkrav

Svanemerkets miljøkrav til vask og rengjøringsprodukter omfatter blant annet miljø- og helse-egenskapene til innholdsstoffene, effektivitet og emballasje.

Kjemikaliene som inngår i svanemerkede produkter, skal oppfylle krav vedrørende

  • Giftighet
  • Biologisk nedbrytbarhet
  • Bioakkumulering

Mer om miljøkravene som må dokumenteres oppfylt for de forskjellige produktkategoriene innenfor vask og rengjøring her:

Miljømerkede produkter

Hvilke type produkter kan bli miljømerket

Svanemerkets miljøkrav omfatter blant annet produkter som:

Andre merkeordninger

Tilsvarende merker:

Miljømerking i Norge frasier seg juridisk og økonomisk ansvar for eventuelle klagesaker som følger som resultat av bruk av veiledningen i dette verktøyet.

Spørsmål?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere har lang erfaring med formulering av miljøkrav til anskaffelser og god oversikt over hva som finnes av miljømerkede produkter.

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Jorunn Amundgård

Seniorrådgiver anskaffelser

+47 97539580ja@svanemerket.no