Dette får du som deltaker

I Nettverk for miljømerket innkjøp får dere kunnskap og hjelp til å nå målene dere har for å minske ressursbruken og sikre mer bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. Deltakere deler kunnskap og erfaring om ansvarlige innkjøp, samtidig som de setter handling bak ordene.

Logoen til Nettverk for miljømerket innkjøp

Nettverket møtes 3-4 ganger årlig til seminarer om aktuelle saker om er viktige for deltakerne. Temaene kan være alt fra innkjøpspolitikk og regelverk, miljøkrav og kriterier i innkjøp og anskaffelser, til avtaleoppfølging og hvordan vi sikrer at avtalte miljømerkede produkter blir kjøpt i avtalen.

Nettverk for miljømerket innkjøp tilrettelegges og ledes av Miljømerking Norge. Nettverket skaper dokumenterbare resultater, som direkte støtter bedriftenes bidrag til FNs bærekraftsmål 12. Ansvarlig forbruk og produksjon, og 17. Samarbeid for å nå målene.

Fordelene med å bli deltaker:

  • Et faglig nettverk til å dele kunnskap, erfaring og praksis om innkjøp og miljøinnsats, i samarbeid med fagfolk fra Miljømerking.
  • Miljømerking går gjennom deltakernes anskaffelsesplaner og identifiserer hvem av deltakerne som skal ut samtidig i markedet med sammenlignbare anskaffelser. Det tilrettelegger for samarbeid mellom innkjøpere og med leverandørmarked.
  • Miljømerking kan hjelpe deltakere sammen eller enkeltvis å gå i dialog med markedet.
  • Støtte til internopplæring, som jevnlige introduksjonskurs til nyansatte og hjelp til å evaluere innkomne tilbud med mål om å bli selvgående.
  • Overblikk over bedriftens utvikling i andel av miljømerkede innkjøp, til bruk i intern- og eksternrapportering, og hjelp til å sikre datafangst.

Som en stor offentlig innkjøper anerkjenner vi etablerte og seriøse miljømerker, og gir disse uttelling i våre anbud. Bruk av miljømerker er et effektivt verktøy og et viktig miljømessig tiltak for oss.

Gunda Djupvik, Arbeids- og velferdsetaten NAV

Vil du vite mer om Nettverk for miljømerket innkjøp?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere har lang erfaring med grønne anskaffelser og kan bistå med kurs, veiledning og rådgivning.

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Jorunn Amundgård

Seniorrådgiver anskaffelser

+47 97539580ja@svanemerket.no