Svanemerkets krav til utvendig panel og kledning

Svanemerket utvendig panel og kledning oppfyller strenge miljøkrav og bidrar til en mer sirkulær økonomi.

Produktgruppen omfatter fasadeplater og kledning til utendørsbruk, hvor hovedkonstruksjonen er en eller flere av følgende: utendørskledning av bygninger, utendørs bygge- og konstruksjonsplater, fasadeplater og plater til produksjon av utendørsmøbler m.v.

Eksempler på platetyper: Trebaserte plater, plater basert på andre fornybare materialer enn tre, høytrykkslaminatplater (HPL), kompaktlaminatplater, krysslaminert tømmer (CLT), sementbaserte plater og mineralullbaserte plater som ikke brukes som termisk isolering.

Svanemerkede fasadeplater har en redusert belastning på klima og miljø gjennom hele livssyklusen, og strenge krav til resirkulerte materialer, kjemikalier og kvalitet fremmer en mer sirkulær økonomi.

Kravene omfatter

  • Bruk av en høy andel fornybare og/eller resirkulerte materialer i produktet
  • Bruk av fornybare råvarer som er sporbare og fra kontrollerte kilder. Minst 70 % av trevirket skal komme fra sertifisert skogbruk.
  • Miljø- og helsemessige egenskaper ved kjemikalier som brukes i fremstilling av produktet eller ved evt. overflatebehandling av produktet.
  • At harmoniserte standarder med rot i byggevareforordningen (EU/305/2011) eller frivillig CE-merking er oppfylt etter gyldige europeisk tekniske bedømmelser (ETA).

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bård Berdal

Markedsrådgiver

+47 47904015bb@svanemerket.no

Hva koster det?

SøknadsavgifterPris eks. mva*
Ny søknad**3 251 EUR
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 541 EUR
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
1 625 EUR
1 083 EUR pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa 2 709 EUR 
1 083 EUR pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk***
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:

406 EUR
812 EUR
1 625 EUR
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 625 EUR
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 251 EUR
Overføring av lisensen til et annet foretak406 EUR

Årlige lisensavgifterPris eks. mva*
For salg i Norden


0,15 % av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 20 millioner EUR.
0,05 % av omsetning til de svanemerkede produktene som overstiger 20 millioner EUR.
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 167 EUR
Maksimumsavgift for Norden 100 000 EUR
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)
2 167 EUR

Avgift for manglende innlevering av omsetningsoppgave senest 31. mars1 566 EUR

* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.