Hva er titandioksid?

Hva brukes titandioksid til, i hvilke produkter finnes det, og hva slags krav stiller Svanemerket?

Nærbilde av 
tannkrem på en tannbørste.
Forbrukerrådet testet tannkremer og fant titandioksid i flere av dem. Men hva er titandioksid, og hvorfor brukes det i tannkrem?

Hva er titandioksid?

Titandioksid (TiO2) er et stoff som kan utvinnes av mineraler fra naturen. Det er som regel et hvitt pulver.

Hva brukes titandioksid til?

Titandioksid brukes som hvitt fargestoff og fyllstoff i en lang rekke produkter. Du kan finne titandioksid i:

  • Maling – der den gir hvitfarge og dekkevne
  • Sparkel og fugemasse – som hvitfarge og fyllstoff
  • Papir – som hvitt fyllstoff som også gir glans og styrke
  • Kosmetikk – som UV-filter i solprodukter, fargestoff i pudder og foundation
  • Tannkrem – der den gjør tannkremen ugjennomsiktig og hvit
  • Trykkfarger
  • Tekstiler – i farger og trykkfarger
  • Plast – som hvitfarge og for å beskytte plasten mot sollys
  • Vaskemidler – brukes i enzymer

Hva er problemet?

Hva som er problematisk med dette stoffet avhenger av hvilken form det brukes i. Undersøkelser har vist at i partikkelform kan titandioksid fremkalle lungekreft når det pustes inn i store mengder over lang tid.

Bekymringen for titandioksid i partikkelform gjelder i hovedsak arbeidsmiljøforhold, ikke vanlige forbrukersituasjoner. Når titandioksid brukes i våt form, som for eksempel i maling, har det ikke noen kreftrisiko, verken for arbeidere eller forbrukere.

Noen råvarer av titandioksid kan inneholde nanopartikler. Slike partikler mistenkes for å skade arvestoffet i cellene hvis det kommer inn i kroppen via maten. EFSA, som er den europeiske myndigheten på næringsmiddeltrygghet, oppdaterte nylig sin anbefaling på titandioksid som tilsetning i matvarer (E171). Svanemerket forbyr derfor all tilsetning av nanopartikler av titandioksid i svanemerkede produkter ut fra et føre-var-prinsipp.

Hvilke krav stiller Svanemerket til titandioksid?

Svanemerket stiller mange og strenge krav til kjemikaliene som brukes i et svanemerket produkt. Vi lytter til både nasjonale og europeiske kunnskapsmiljøer med tanke på hva som er trygt og ikke, og vi stiller krav ut fra et føre-var-perspektiv. Det vil si at vi ofte kommer med forbud mot skadelige kjemikalier raskere enn myndighetene kan.

Titandioksid i partikkelform er først og fremst en arbeidsmiljørisiko på fabrikker. Regelverket for arbeidsmiljø skal sikre at arbeiderne ikke får nedsatt helse av jobben de gjør. Svanemerket stiller likevel spesifikke krav til relevante produksjonssteder for å sikre at også arbeidere i land uten streng arbeidsmiljølovgiving får tilstrekkelig beskyttelse. Dette gjelder for eksempel Svanemerkets krav til innendørsmaling og kjemiske byggprodukter.

Svanemerket forbyr titandioksid i solkremer på sprayform og i løst pudder. Svanemerket forbyr det også i kosmetikk/pleieprodukter du ubevisst kan få i deg, som tannkrem, leppepomader, lipgloss, lipliner etc. Svanemerket sertifiserer ikke vanlige matvarer.

Svanemerkets forbud mot titandioksid i for eksempel tannkrem er ganske nytt. Det er vanlig prosedyre at produsentene får litt tid på seg til å finne alternative ingredienser. Noen produsenter av svanemerkede tannkremer har kommet i mål, men ikke alle. Derfor kan det, i en overgangsperiode, fremdeles finnes svanemerkede tannkremer som inneholder dette stoffet.

Svanemerket forbyr også titandioksid i i tekstilvaskemidler og maskinoppvask i tablettform (for eksempel tilsatt enzymer) Også her har produsentene en overgangsperiode der de må lete etter erstatninger.

Er det farlig å pusse tennene med tannkrem som inneholder titandioksid?

Svanemerket forbyr i utgangspunktet bruk av alle kjemikalier som er klassifisert som kreftfremkallende, som kan endre arvestoffet i cellene, eller skader evnen til å få barn.

Det er ikke noen akutt helsefare med å bruke en tannkrem som inneholder titandioksid. Det er den samlede eksponeringen vår for potensielt skadelige kjemikalier og hvordan dette kan påvirke oss på lang sikt Svanemerket er opptatt av. Derfor stiller vi både mange og strenge krav til kjemikalier ut fra hvordan de kan påvirke helse og miljø – fordi vi tenker det er viktig å redusere den samlede kontakten vår med disse stoffene, ikke fordi de er akutt farlige hver for seg.

Les mer