Sjampoer skal lukte digg og funke – er ikke det nok?

Nei, som miljømerke er vi mer kravstore enn det. For eksempel er vi utrolig opptatt av kjemikalier.

Svanemerket fjerner helsefarlige stoffer fra sjampoen din slik at du blir skikkelig ren.

Helsen din er en av årsakene til det. Derfor siler vi ut kjemikalier som kan bidra til dårligere helse på lang sikt. Derfor vil vi ikke at sjampoen skal inneholde stoffer som kan forstyrre hormonbalansen i kroppen din, være klassifisert som allergifremkallende, kreftfremkallende eller ha en lang rekke andre negative effekter på helsen din. Vi tenker at du ikke skal trenge å lære deg navnet på butylert hydroksytoluen, benzalkoniumklorid eller nitromusk og polysykliske muskforbindelser. Men den kunnskapen har vi. Og derfor har vi luket ut alle disse stoffene – og flere til – fra din svanemerkede sjampo.

Joda, sjampo og fisk henger sammen

Har du tenkt over hvor kort brukstiden til en sjampo egentlig er? Den er jo bare innom håret ditt i et minutt kanskje, så skyller du den ut og den renner ned i avløpet. Avløpsvannet renses i renseanlegg, men det er ikke rigget for å rense vekk kjemikalier som er oppløst i vann. Så veldig mye av det sjampoen din inneholder, havner i havet til slutt. Derfor stiller vi også mange krav som forhindrer at sjampoen inneholder store mengder kjemikalier som kan skade alt som lever i vann. Vi krever at innholdsstoffene skal brytes lett ned og at de ikke skal være spesielt giftig for plankton, fisk og skalldyr.

Produsenten må vise oss hele oppskriften på sjampoen, og vi sjekker og dobbeltsjekker at alle ingrediensene oppfyller alle de 44 kravene vi stiller. Det er vanskelig å komme gjennom nåløyet.

Men sånn tenker vi at det må være. Fordi vi har så mye å ta vare på.
I tillegg til håret ditt.

Vanskelig å få. Enkelt å velge.

Svanemerket er vanskelig å få for produktene, men gjør det enkelt å ta gode miljøvalg for deg.