Levende lys – ikke bare koselig

Du er kanskje mest opptatt av å gjøre det koselig hjemme når du kjøper lys. Vi tenker mer på klimakrisa. Der trengs det også lyspunkter.

Det er så koselig å tenne levende lys, men det er ikke det eneste som er bra med dem. I valget mellom ulike typer lys er det også en mulighet for å gjøre et godt klimavalg. Foto: Getty Images.

Å tenne levende lys er koselig, men for oss i Svanemerket holder ikke det. Vi krever at det vi sertifiserer, inkludert lys, må være bedre for klima og miljø.

Større klimagassutslipp? Nei takk.

Først en liten ryddejobb: Lys er ikke bare lys. De fleste lys er nemlig laget av parafin, som er en fossil råvare som er pumpet opp fra havets bunn. I likhet med alle andre oljeprodukter fører brenning av parafin til økte klimagassutslipp.

Andre lys er laget av stearin. Stearinen kan komme fra planteoljer eller dyrefett, som er fornybare råvarer. Når stearin brennes, blir det ikke noen ekstra klimagassutslipp.

Svanemerkede lys oppfyller strenge krav. For eksempel må de være laget av minst 90 prosent fornybare råvarer, altså stearin. Svanemerket legger stor vekt på å bidra til lavere bruk av fossile råvarer og mindre oljeavhengighet, og formulerer krav til de ulike produktene deretter.

Rasering av regnskog? Også nei.

Men når produsentene skal bytte ut den fossile oljen, kan det være fristende å gå for palmeolje i stedet. Den er billig og lett tilgjengelig. Mange steder hugges dyrebar regnskog ned for å gi plass til svære plantasjer av oljepalmer. Det er dårlig for klimaet. Ødelegging av regnskog fører til utslipp av hele 3,5 milliarder tonn CO2 i året, ifølge Regnskogfondet.

De tropiske skogene dekker bare 7 prosent av jordas overflate, men huser oppimot 90 prosent av artene i verden. Dette enorme naturmangfoldet har stor egenverdi, og er også en grunn til at verdens regnskoger bør få stå i fred. En måte å bidra til det på, er å si nei til palmeolje. Slik Svanemerket gjør i kravene til lys.

Spiller det noen rolle?

Å bruke svanemerkede stearinlys løser selvsagt ikke klimakrisen alene. Men når du velger dette i stedet for parafinlys, reduserer du faktisk klimagassutslippene fra lysbrenningen med 60 prosent.

Vi er så mange som gjør mange små forbruksvalg hver eneste dag. Til sammen er det stort volum på alt vi handler. Det finnes ingen ny statistikk over hvor mange stearinlys vi bruker i Norge, men vi vet at det finnes 2 500 000 private husholdninger i landet. Hvis vi, som et tankeeksperiment, sier at hver husholdning i snitt bruker bare 20 lys i året, blir det 50 millioner lys til sammen. 50 lys per husholdning? 125 millioner lys i alt. Hvert år. Naturligvis betyr det noe hvordan alle de er produsert.

Hverdagsvalgene er viktige fordi det er så mange av dem. Og selv små klimagevinster blir store når de blir mange nok.

Der har du lyspunktet.