450 nye skoler og barnehager: Hvordan bygger vi for fremtiden?

De over 450 skolene og barnehagene som skal bygges i Norge de neste årene må bygges på en måte som reduserer forbruket av ressurser, belaster klima og miljø minst mulig, og kan garantere et trygt innemiljø. 

Opptak av seminar på Grand Hotel by Scandic den 13.mai 2024.

Bare det beste er godt nok for barna våre. Samtidig lider klima og natur store tap som følge av vårt enorme forbruk av naturressurser, og vi er nødt til å tenke og jobbe annerledes når vi skal bygge fremover. Både for å sikre at det bygges på en måte som reduserer forbruket av ressurser og gjør minst mulig skade på klima, natur og miljø, men også for å garantere et trygt innemiljø for alle dem som skal oppholde seg i skolebyggene.

Over 450 skoler og barnehager skal bygges i Norge de neste årene. Dette gir oss en mulighet til å bruke offentlige anskaffelser til å nå kommunenes og Norges klima- og miljømål. Men skal vi klare å utløse potensialet for grønn omstilling i kommunene og byggesektoren, må det bli enkelt å ta gode miljøvalg og vurdere effekter av mer klima- og miljøvennlige anskaffelser.

Men hvordan gjør vi det enklere for offentlige oppdragsgivere å stille gode og relevante klima- og miljøkrav ved bygging og rehabilitering av skoler og barnehager? Uten at det blir for dyrt og vanskelig for leverandørene å oppfylle dem.

Det handlet samtalen om på seminaret den 13. mai 2024. Under følger noen av de tingene vi tar med oss fra dagen.

Når det kommer til utslipp må vi se på hvordan vi som samlet gjeng med aktører (byggherrer, entreprenører, arkitekter mm.) kan redusere dette. Det krever en ny måte å jobbe på. Det krever samarbeid og det krever tillit. Vi må se på hele verdikjeden, og hva vi faktisk ønsker å oppnå.

Lars Erik Lund, konserndirektør strategi og bærekraft i Veidekke. 

Bærekraftsarbeid er breddesport, og oppfølgingen må være systematisk. Vi trenger tydelige, målbare og helhetlige bestillerkrav. Løsningen er der, og det er bare å sette laget sammen, så klarer vi å bygge bærekraftige bygg sammen.

Arne Førland-Larsen, leder team bærekraft i LINK Arkitektur.

Kommune-Norge blir ikke bedre enn den minst kommunen med minst ressurser. La de store byene ha muskler til å gå foran. Bærum ønkser å bli en ledende sirkulær økonomi-kommune.

Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum kommune.

Bygg må bli mer klima- og miljøvennlig, men utivklingen går sakte. Da er det viktig med aktører som Svanemerket som går foran med krav til mer klima- og miljøvennlige bygg.

Eli Foss, avdelingsdirektør i Direktoratet for byggkvalitet.

Program 13. mai 2024

Se opptak fra arrangementet øverst i saken.

Kl. 09:00-10:00 

Del 1 av arrangementet er rettet mot alle som er engasjert i bygg- og anleggssektoren.

 • Introduksjon: Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket  
 • Moderator: Heikki Eidsvoll Holmås, direktør i Sopra Steria Footprint  
 • Hvordan legger myndighetene til rette for at det skal bli enklere å bygge mer klima- og miljøvennlige bygg som brukerne trives i? 
  Eli Foss, avdelingsdirektør i Direktoratet for byggkvalitet
 • Hvordan jobber Bærum kommune med å redusere miljøbelastningen og klimautslipp fra byggeprosjekter? 
  Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum kommune 
 • Hva mener bransjen selv må til for å stimulere til mer klima- og miljøvennlig bygging? 
  Lars Erik Lund, konserndirektør strategi og bærekraft i Veidekke 
 • Bygget med øye for design, miljø og mennesker.
  Arne Førland-Larsen, leder team bærekraft i LINK Arkitektur

Diskusjon.

Kl. 10:00-12:00, inkl. pause 

Del 2 av arrangementet er rettet mot oppdragsgivere, bygg- og anleggsbransjen og deltakere i Nettverk for miljømerket innkjøp.  

 • Svanemerkets krav til skoler og barnehager.  
  Tormod Lien, seniorrådgiver for profesjonelle anskaffelser i Miljømerking Norge
 • Hvordan kan miljømerking garantere for et bedre innemiljø?  
  Anita Spjøtvold, Nordisk produktansvarlig for bygg i Miljømerking Norge
 • Verdens nordligste svanemerkede barnehage ligger i Harstad, hvilke erfaringer har de gjort seg med bruk av miljømerker?  
  Bengt Hyllestad, prosjektleder for bygg og eiendom i Harstad kommune 
 • Lekeapparater som er bedre for poden og kloden.  
  Elna Strømme, daglig leder i Søve AS 
 • En oppvekst på giftfrie gulv.  
  Anne Marte Carlsen, KAM Helse & Undervisning i Kährs Norge AS 

Kontakt

Har du spørsmål om svanemerking av bygg? Ta kontakt med en av våre rådgivere.

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Anita Spjøtvold

nordisk produktansvarlig

+47 93095756asp@svanemerket.no