Skal sikre grønn markedsutvikling for kjøretøyvask

Tidlig dialog mellom innkjøper og leverandør er nødvendig for et godt samarbeid. Derfor inviterte Svanemerkets nettverk for offentlige innkjøp til seminar for å avdekke muligheter og utfordringer for mer miljøvennlig kjøretøyvask.

Fra venstre: Kristine Eiken Sortland, trafikksikkerhets-, kvalitets- og miljøsjef i Vy buss, Jens Haugland, CEO i Uno-X Norge AS, Petter Skulbru, prosjektleder for busslanlegg hos Ruter, Terje Fatland, daglig leder i Bilvask 24/7, Aslak Grandum, miljørådgiver Miljømerking Norge, Randi Rødseth, miljørådgivere i Miljømerking Norge. Foto: Svanemerket

Når offentlige innkjøpere skal utarbeide anbud som både svarer på behovet og er mindre miljøbelastende, er det viktig med god dialog med markedsaktørene i forkant. Dersom denne er mangelfull, kan resultatet blir dårligere fordi kravene fra innkjøpere ikke står i forhold til hva markedet faktisk kan tilby. Tidlig markedsdialog kan kartlegge både utfordringer og muligheter tidlig sånn at mer miljøvennlige tiltak kan skje.

– Når oppdragsgivere etterspør miljømerkede varer og tjenester, som Svanemerket eller tilsvarende, blir det både mer forutsigbart og lønnsomt for leverandører å oppfylle kravene og skaffe seg nødvendige sertifiseringer, sier Jorunn Amundgård, seniorrådgiver for anskaffelser i Miljømerking Norge.

Standardiserte krav gjør våre konkurranser enklere å gjennomføre og følge opp.

Petter Skulbru, Ruter

Svanemerket kjøretøyvask er sirkulær økonomi i praksis

Årlig går det med over 10 millioner kubikkmeter vann og 100 000 tonn vaskekjemikalier til vask av kjøretøy i Norge. Disse kjemikaliene, sammen med smuss, tungmetaller og annen forurensning som vaskes av bilen, kan havne ut i norske vassdrag og tilbake i naturen. Det kan også ende opp hos kommunale kloakkrenseanlegg, hvor vaskevannet forurenser kloakkslammet, som ofte brukes som gjødsel. Slik kan forurensningen finne veien tilbake til næringskjedene og maten vi spiser.

Renseanlegget til Vy buss på Hamar. Foto: Svanemerket

En svanemerket vaskehall har strenge krav til vaskemidlene som brukes og benytter seg av innovativ teknologi som renser vannet for miljøgifter, olje og tungmetaller. De fleste renseanleggene benytter seg av biologisk rensing, som betyr at forurensingen fester seg til renseanleggets egne bakterier som kan tas ut og deponeres som farlig avfall. Det gjenværende vannet blir så rent at det kan brukes om igjen. Svanemerket kjøretøyvask reduserer rentvannforbruket opp mot 90 prosent. Dette er sirkulær økonomi i praksis.

Dersom all kjøretøyvask hadde vært svanemerket, ville det spart drikkevannsbehovet til 7 millioner nordmenn.

Aktører som Uno-X har opplevd stor suksess med å svanemerke sine vaskehaller. I dag har de rundt 40 vaskehaller i Norge, og planlegger for å nå 50 innen årsslutt.

– Dette er utrolig morsomt å jobbe med. Når vi ser den responsen vi har fått på konseptet så gir det en selvtillit til å fortsette. Når vi i tillegg får konkurrenter som løper etter, så er det bare bra for det skaper utvikling i markedet. Folk er fortsatt opptatt av pris, men hvis du i tillegg kan tilby svanemerket vask så tror jeg det er det som vinner over tid. Dette er fremtiden for bilvask, sier Jens Haugland, CEO i Uno-X Norge.

Også Terje Fatland fra Bilvask 24/7 har planer om flere vaskeanlegg for storbiler i Rogaland. Fatland sier at de etter å ha fått svanemerket sin første vaskehall ønsker å bruke en del tid på å kurse sjåførene om miljø- og helsegevinsten dette medfører.

– De som var mest skeptiske i starten er nå de som er flinkes og mest effektive når de vasker. Bruk av sterke vaskekjemikalier kan påvirke helsen negativt og miljøet. Vi kurser derfor sjåførene og ansatte hos oss sånn at de vet hvordan dette kan påvirke dem, de rundt og miljøet. Jeg har fått flere tilbakemeldinger på at de ansatte setter pris på dette, sier Fatland.

Vy buss har svanemerkede bussvaskehaller på Eidsvoll, i Hamar og Brumunddal.

Vy buss har også gått for svanemerket kjøretøyvask. De ønsker å være bransjeledende på innovasjon, og fikk sin første svanemerkede bussvaskehall i november 2020.

– Renseanlegget gir veldig gode resultater og vi ligger nå langt under maksgrensen for svanemerkets krav. Vy buss er stolte av våre svanemerkede vaskehaller. Det er flott at flere oppdragsgivere nå vil lære mer om dette, og spesielt gøy å se at vi i perioder kan vaske busser uten å tilføre nytt vann, sier Kristine Eiken Sortland, trafikksikkerhets-, kvalitets- og miljøsjef i Vy buss.

Gøy å se at vi i perioder kan vaske busser uten å tilføre nytt vann.

Kristine Eiken Sortland, Vy buss

Ruter, har på sin side som innkjøper, også valgt å benytte seg av Svanemerket i sine anbud.

– Når man har standardiserte krav så gjør det våre konkurranser enklere å gjennomføre og følge opp. Vi kan lene oss på kompetansen til Svanemerket, og det hjelper oss veldig. Fremdeles er markedet litt umodent, men pila peker riktig vei, så her er det bare snakk om tid, sier Petter Skulbru, prosjektleder for busslanlegg hos Ruter.

Har du spørsmål eller ønsker å vite mer om grønne anskaffelser? Kontakt oss.

Jorunn Amundgård

Seniorrådgiver anskaffelser

+47 97539580ja@svanemerket.no

Trude Ertresvåg

leder profesjonelle anskaffelser

+47 90 80 58 39te@svanemerket.no

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no