Burde vi ikke bare forby all plast?

Plastforsøpling skaper store miljøproblemer til havs og på land. Kan vi ikke forby plast?

Elektriske kabler med plastbelegg
Skal vi ikke bare forby plast når det er så mye trøbbel med det? Foto:GettyImages

Når vi ser på plastforsøplingen til lands og ikke minst til vanns, og kjenner til både plastens klimabelastning og mikroplastproblematikken, er det fristende å ty til det som kan virke som en enkel løsning: Vi forbyr det!

Men som overordnet tiltak er dette ikke gjennomførbart. Til det er vi for avhengige av plast. Tenk deg for eksempel transport av alle verdens flasker med sjampo, rengjøringsmidler, brus og øl. Verken glass eller papp vil med dagens produksjonsteknologi kunne erstatte plast her i dag. Kanskje får vi bedre løsninger i framtida.

Noen spør seg om vi ikke i alle fall burde forby bæreposer av plast. De kan jo enklere kan erstattes av bærenett i tekstil eller papirposer. Praksis i Norge er at de fleste bruker plastposene til restavfallet, men vi kan selvsagt alle redusere antallet nye poser vi kjøper i butikken.

Skal et forbud ha en reell miljøeffekt, må vi være sikre på at det plasten erstattes med faktisk har et mindre miljøavtrykk, livssyklusen sett under ett. Da må vi også finne andre løsninger på avfallshåndteringen vår, som jo i stor grad bygger på bruk av bæreposer.

Lover og regelverk er samfunnets mest effektive virkemidler når de trer i kraft og blir håndhevet. Men skal et plastforbud ha noen effekt på planeten, er det internasjonalt og bindende regelverk som gjelder. Og dette er svært tidkrevende prosesser – først for å utvikle bestemmelsene i regelverket, og så for å få alle verdens land til å akseptere og faktisk etterleve regelverket. Så uansett om man jobber langsiktig og internasjonalt med dette, trenger vi andre og mer hurtigvirkende tiltak.

Les mer