Miljøkrav ved anskaffelse av medisinsk engangsutstyr

Medisinsk engangsutstyr skal verken skade helse eller miljø i produksjon og i bruk. Ved å etterspørre og kjøpe det offisielle miljømerket Svanemerket bidrar du til flere av FNs bærekraftsmål og til sirkulær økonomi.  

Her finner du:

  • Forslag til miljøkrav
  • Svanemerkets miljøkrav
  • Oversikt miljømerkede produkter
  • Hvilke typer av medisinsk engangsutstyr som kan bli miljømerket
  • Andre merkeordninger innenfor medisinsk engangsutstyr

Forslag til miljøkrav

Tilbudet av miljømerkede produkter variere innenfor produktområdet avhengig av produkttype. Ta gjerne kontakt med Miljømerking hvis du ønsker å benytte kravspesifikasjon, men er usikker på om markedet er tilstrekkelig modent for din anskaffelse.

Våre forslag baserer seg på markedsmodenhet i bransjen. Se oversikt over produkter lenger ned i artikkelen.

Tildelingskriterier

Tildelingskriterier vektet 20-30%»

Oppdragsgiver vil vektlegge om varen er merket med Svanemerket. Tilsvarende merkeordninger vil også gi uttelling. Andre merkeordninger vil gi lavere score (25 %), dersom miljømerkene vurderes som mindre relevante eller omfattende. Leverandøren skal avmerke i tilbudet (for eksempel i prisskjema) dersom produktet som tilbys er miljømerket. Har produktet et lisensnummer, er det tilstrekkelig at gyldig lisensnummer oppgis. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved.Ved utregning av poeng på dette kriteriet vil oppnådd score på de aktuelle produktene multipliseres med estimert volum (i kroner eller antall).

Vellykket kopiéring!

Dokumentasjonskrav

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal avmerke i kolonnen «miljømerket» i vedlegg x «prisskjema» dersom produktet som tilbys er miljømerket. Har produktet et lisensnummer, er det tilstrekkelig at navn på merkerodning sammen med gyldig lisensnummer oppgis i kolonnen. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved. Sertifikater eller andre dokumenter må være gyldige og ikke utgått på tid. Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det kun tas hensyn til dokumentasjon som foreligger vedlagt tilbud ved tilbudsfristens utløp.

Dersom en leverandør ikke har mulighet til å delta i merkeordningen eller en tilsvarende merkeordning innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv, vil oppdragsgiver akseptere alternativ dokumentasjon. Dette kan være tilfelle der leverandøren tilbyr et nytt produkt, eller nylig har overtatt salgsrettigheter for et produkt. Dersom det gis alternativ dokumentasjon er det tilbyderens ansvar å tilrettelegge denne på en pedagogisk måte, slik at det er enkelt å vurdere om kravene er oppfylt. Dersom det tar mer enn fire timer samlet sett å vurdere alternativ dokumentasjon i tilbudet, vil dette kunne medføre at den aktuelle dokumentasjon avvises.

Vellykket kopiéring!

Svanemerkets miljøkrav

Svanemerkets miljøkrav til medisinsk engangsutstyr:

  • Forbud mot materialene PVC og lateks i produktet
  • Siloksanene D4, D5 og D6 tillates ikke i silikon, men kan inngå som forurensning i begrenset mengde 
  • Plast kan ikke være tilsatt ftalater
  • Kjemikalier klassifisert som miljøskadelige, giftige, allergifremkallende, hormonforstyrrende samt CMR (kreftfremkallende, mutagene, reproduksjonstoksiske) kan ikke tilsettes til plasten eller inngå i limet
  • Produkt og deler skal oppfylle EUs direktiv for medisinske produkter (2001/83/EC) og/eller forskrift for medisinsk utstyr (2017/745/EU)

Miljømerkede produkter

Hva slags produkter kan miljømerkes?

Følgende produkter kan miljømerkes: Medisinske engangsartikler og tilbehør til dialyse, intravenøs infusjonsbehandling, behandling av urinretensjon og inkontinens, blodposer og stomibandasjer.

Andre merkeordninger innenfor medisinsk engangsutstyr

Det er ingen tilsvarende merkeordninger på dette området per nå.

Spørsmål?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere har lang erfaring med formulering av miljøkrav til anskaffelser og god oversikt over hva som finnes av miljømerkede produkter.

Elisabeth von Krogh

markedsrådgiver

+47 41489219ekv@svanemerket.no

Tormod Lien

markedsrådgiver

+47 92837959tl@svanemerket.no