Miljøkrav ved anskaffelse av møbler, madrasser, kjøkken, og andre innredninger

Produksjon av møbler krever store mengder av ulike råvarer og ressurser, og innebærer også bruk av mange kjemikalier. Ved å etterspørre og kjøpe møbler med det offisielle miljømerket Svanemerket eller EU Ecolabel bidrar du til flere av FNs bærekraftsmål og til sirkulær økonomi.

Her finner du:

 • Forslag til miljøkrav ved anskaffelse
 • Svanemerkets miljøkrav
 • Oversikt miljømerkede produkter
 • Hvilke typer av produkter kan bli miljømerket
 • Andre merkeordninger innenfor møbler

Forslag til miljøkrav

Tilbudet av miljømerkede produkter variere innenfor produktområdet avhengig av produkttype. Ta gjerne kontakt med Miljømerking hvis du ønsker å benytte kravspesifikasjon, men er usikker på om markedet er tilstrekkelig modent for din anskaffelse.

Våre forslag baserer seg på markedsmodenhet i bransjen. Se oversikt over produkter lenger ned i artikkelen.

Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjon

Oppdragsgiver krever at arbeidsbord, kontorstoler og oppbevaringshyller er merket med Svanemerket, Blå Engel, NF Environnement, Svensk Møbelfakta eller EU Ecolabel. Tilsvarende merkeordninger vil også aksepteres. Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor. 

Vellykket kopiéring!

Tildelingskriterier

Tildelingskriterier miljø vektet 20-30%

Under tildelingskriteriet «miljø» vil Oppdragsgiver vektlegge om møbler er merket med Svanemerket, Blå Engel, NF Environnement, Svensk Møbelfakta eller EU Ecolabel. Tilsvarende merkeordninger vil også gi uttelling. Andre merkeordninger vil gi lavere score, dersom miljømerkene vurderes som mindre relevante eller omfattende. Eksempelvis vil FSC/PEFC, ASI, Økotex eller Greenguard gi 25 % uttelling i forhold til Svanemerket.  EU Ecolabel eller Svanemerket på komponenter/materialer gir 25% uttelling.

Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor. Ved utregning av poeng på dette kriteriet vil oppnådd score på de aktuelle produktene multipliseres med estimert volum (i kroner eller antall).

Vellykket kopiéring!

Dokumentasjonskrav

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal avmerke i kolonnen «miljømerket» i vedlegg x «prisskjema» dersom produktet som tilbys er miljømerket. Har produktet et lisensnummer, er det tilstrekkelig at navn på merkeordning sammen med gyldig lisensnummer oppgis i kolonnen. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved. Sertifikater eller andre dokumenter må være gyldige og ikke utgått på tid. Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det kun tas hensyn til dokumentasjon som foreligger vedlagt tilbud ved tilbudsfristens utløp.»

Dersom en leverandør ikke har mulighet til å delta i merkeordningen eller en tilsvarende merkeordning innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv, vil oppdragsgiver akseptere alternativ dokumentasjon. Dette kan være tilfelle der leverandøren tilbyr et nytt produkt, eller nylig har overtatt salgsrettigheter for et produkt. Dersom det gis alternativ dokumentasjon er det tilbyderens ansvar å tilrettelegge denne på en pedagogisk måte, slik at det er enkelt å vurdere om kravene er oppfylt. Dersom det tar mer enn fire timer samlet sett å vurdere alternativ dokumentasjon i tilbudet, vil dette kunne medføre at den aktuelle dokumentasjon avvises. 

Vellykket kopiéring!

Svanemerkets miljøkrav

Svanemerkede møbler og innredninger tilfredsstiller krav til:

Miljømerkede produkter

Hvilke typer av produkter kan bli miljømerkets?

Svanemerkets miljøkrav til møbler og innredninger omfatter blant annet møbler som bord og stoler, senger, madrasser, innerdører, garderobe og annen oppbevaring, kjøkken og baderomsinnredning-.

Andre merkeordninger

Tilsvarende merker:

 • Blå Engel
 • EU Ecolabel
 • NF-Environnement
 • Svensk Møbelfakta

Merkeordninger som kan gi uttelling ved tildelingskriterier:

 • FSC
 • PEFC
 • ASI
 • Økotex 100
 • Greenguard

Spørsmål?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere har lang erfaring med formulering av miljøkrav til anskaffelser og god oversikt over hva som finnes av miljømerkede produkter.

Elisabeth von Krogh

markedsrådgiver

+47 41489219ekv@svanemerket.no

Tormod Lien

markedsrådgiver

+47 92837959tl@svanemerket.no