Miljøkrav ved anskaffelse av arbeidsklær og andre tekstiler

Produksjon av klær og andre tekstiler forbruker store mengder energi, vann og kjemikalier hvert år. Ved å etterspørre og kjøpe klær og andre tekstiler med type 1 miljømerker som Svanemerket, bidrar du til flere av FNs bærekraftsmål og til sirkulær økonomi.

Her finner du:

 • Forslag til miljøkrav ved anskaffelse
 • Svanemerkets miljøkrav
 • Oversikt miljømerkede produkter
 • Hvilke typer av produkter som kan bli miljømerket
 • Andre merkeordninger

Forslag til miljøkrav ved anskaffelse

Våre forslag baserer seg på markedsmodenhet i bransjen. Se oversikt over miljømerkede produkter lenger ned i artikkelen.

Tilbudet av miljømerkede produkter varierer innenfor produktområdet avhengig av produkttype. Vi foreslår som hovedregel tildelingskriterier for arbeidsklær og andre tekstiler. Ta gjerne kontakt med Miljømerking hvis du ønsker å benytte kravspesifikasjon, men er usikker på om markedet er tilstrekkelig modent for din anskaffelse.

Tildelingskriterier

Tildelingskriterier miljø vektet 30%

Oppdragsgiver vil vektlegge om varen er merket med Svanemerket. Tilsvarende merkeordninger som GOTS*, ØkoTex Made in Green, Blå Engel, Bra Miljøval eller EU Ecolabel vil også gi full uttelling.

Andre merkeordninger vil gi lavere score, dersom miljømerkene vurderes som mindre relevante eller omfattende. Eksempelvis vil Økotex 100, Økotex Step, økologisk merkede varer og Greenguard gi 25 % uttelling i forhold til Svanemerket.

Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor. 

Ved utregning av poeng på dette kriteriet vil oppnådd score på de enkelte produktene multipliseres med estimert volum (**i kroner eller antall) av de enkelte produktene.

* GOTS (for produkter i minimum 70 prosent naturfiber som ull/bomull)

Vellykket kopiéring!

**NB! For å sikre forutsigbarhet må oppdragsgiver skrive antall eller kroner i parentesen som berører poengberegning (nest siste setning i formuleringen over).

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal avmerke i kolonnen «miljømerket» i vedlegg x «prisskjema» dersom produktet som tilbys er miljømerket. Har produktet et lisensnummer, er det tilstrekkelig at navn på merkeordning sammen med gyldig lisensnummer oppgis i kolonnen. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved. Sertifikater eller andre dokumenter må være gyldige og ikke utgått på tid.

Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det kun tas hensyn til dokumentasjon som foreligger vedlagt tilbud ved tilbudsfristens utløp.

Dersom en leverandør ikke har mulighet til å delta i merkeordningen eller en tilsvarende merkeordning innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv, vil oppdragsgiver akseptere alternativ dokumentasjon. Dette kan være tilfelle der leverandøren tilbyr et nytt produkt, eller nylig har overtatt salgsrettigheter for et produkt. Dersom det gis alternativ dokumentasjon er det tilbyderens ansvar å tilrettelegge denne på en pedagogisk måte, slik at det er enkelt å vurdere om kravene er oppfylt.

Dersom det tar mer enn fire timer samlet sett å vurdere alternativ dokumentasjon i tilbudet, vil dette kunne medføre at den aktuelle dokumentasjon avvises.

Vellykket kopiéring!

Svanemerkets miljøkrav

Svanemerkede klær og tekstilprodukter oppfyller en rekke miljø-, helse- og kvalitetskrav. Merkeordningen stiller krav til alle trinn i tekstilproduksjonen, inkludert fiberfremstilling, spinning, veving, strikk, bleking, innfarging og etterbehandling. Både framstilling av fiberen og kjemikaliebruk i produksjonen er sentralt i kriteriene. Svanemerket stiller også krav til arbeidsforholdene i produksjonen.

Svanemerkede tekstiler skal blant annet oppfylle følgende krav: 

 • Tekstilene skal tilfredsstille omfattende krav til innhold av kjemiske stoffer, fargestoffer og tungmetaller som kan være skadelige for mennesker og miljø
 • Tekstilene skal ikke inneholde flammehemmere
 • Produktene skal ikke være klorbleket eller inneholde allergifremkallende eller kreftfremkallende fargestoffer

Miljømerkede produkter

Spesielt innenfor arbeidsklær forventer vi at tilbudet vil bli betraktelig bedre innenfor kort tid. Dette fordi København kommune har startet et initiativ for å få flere miljømerkede arbeidsklær på det nordiske markedet. Mange nordiske virksomheter inkludert Oslo kommune og Sykehusinnkjøp fra Norge har signert på initiativet som har en innkjøpsmakt på minimum 213 millioner danske kroner hvert år innenfor arbeidsklær.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å være med på initiativet.

Hva slags produkter kan miljømerkes?

Svanemerkets krav til klær og andre tekstilprodukter omfatter produkter av tekstilfiber, skinn og lær eller en kombinasjon av disse. Med tekstiler, skinn og lær menes:

 • Bukser, skjorter, jakker, undertøy, lommetørklær, skjerf, bager og vesker.
 • Innredningstekstiler som for eksempel håndklær, sengetøy, gardiner, duker, tepper, puter, dyner og møbelstoffer.
 • Fiber, garn og metervarer, inklusive varige non-woven
 • Produkter av skinn og lær som jakker, bukser, belter eller vesker

Produkter til både privat og offentlig bruk kan svanemerkes. Tekstilene kan være laget av nyfiber og/eller resirkulerte fibre.

Andre merkeordninger på klær og tekstilprodukter

Tilsvarende merker:

Merkeordninger som gir uttelling ved tildelingskriterier:

Miljømerking i Norge frasier seg juridisk og økonomisk ansvar for eventuelle klagesaker som følger som resultat av bruk av veiledningen i dette verktøyet.

Spørsmål?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere har lang erfaring med formulering av miljøkrav til anskaffelser og god oversikt over hva som finnes av miljømerkede produkter.

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Jorunn Amundgård

Seniorrådgiver anskaffelser

+47 97539580ja@svanemerket.no