Miljøkrav ved anskaffelse av arbeidsklær og andre tekstiler

Produksjon av klær og andre tekstiler forbruker store mengder energi, vann og kjemikalier hvert år. Ved å etterspørre og kjøpe klær og andre tekstiler med type 1 miljømerker som Svanemerket, bidrar du til flere av FNs bærekraftsmål og til sirkulær økonomi.

Før du kjøper nytt, anbefaler vi at du alltid vurderer om produktene dere allerede har, kan ombrukes. Noen ganger er det kanskje nødvendig å reparere eller skifte ut komponenter eller oppdatere disse. Du bør utfordre tilbydere av tekstiler og arbeidstøy på om de kan levere slike tjenester.

Forslag til miljøkrav ved anskaffelse

Våre forslag baserer seg på markedsmodenhet i bransjen. Se oversikt over miljømerkede produkter lenger ned i artikkelen.

Tilbudet av miljømerkede produkter varierer innenfor produktområdet avhengig av produkttype. Vi foreslår som hovedregel tildelingskriterier for arbeidsklær og andre tekstiler. Ta gjerne kontakt med Miljømerking hvis du ønsker å benytte krav i kravspesifikasjon, men er usikker på om markedet er tilstrekkelig modent for din anskaffelse.

Tildelingskriterier

Miljø, vektet 30%

Oppdragsgiver vil vektlegge om varen er merket med Svanemerket eller et tilsvarende miljømerke type 1. Tilsvarende merkeordninger er GOTS*, Blå Engel, Bra Miljøval eller EU Ecolabel. Disse merkeordningene vil gi full uttelling i evalueringen, på lik linje med Svanemerket.

Andre merkeordninger vil gi lavere score, dersom miljømerkene vurderes som mindre relevante eller omfattende. Eksempelvis vil Fairtrade, Cotton Made in Africa (CMiA), Better Cotton Initiativ (BCI), Økotex 100, Økotex Made in Green, økologisk merkede varer og Greenguard gi 25 % uttelling i forhold til Svanemerket.

Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor. 

Ved utregning av poeng på dette kriteriet vil oppnådd score på de enkelte produktene multipliseres med estimert volum (**i kroner eller antall) av de enkelte produktene.

* GOTS (for produkter i minimum 70 prosent naturfiber som ull/bomull)

Vellykket kopiéring!

**NB! For å sikre forutsigbarhet må oppdragsgiver skrive antall eller kroner i parentes i nest siste setning i formuleringen over.

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal avmerke i kolonnen «Miljømerket» i vedlegg X Prisskjema dersom produktet som tilbys er miljømerket. Navn på merkeordning skal oppgis, og det må enten oppgis gyldig lisensnummer eller legges med gyldig sertifikat/lisensbevis. Dersom det oppgis lisensnummer, må det være mulig å søke på lisensnummer på merkeordningens nettside for å sjekke at det er gyldig*.

Dersom en leverandør ikke har mulighet til å delta i merkeordningen eller en tilsvarende merkeordning innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv, vil oppdragsgiver akseptere alternativ dokumentasjon. Dette kan være tilfelle der leverandøren tilbyr et nytt produkt, eller nylig har overtatt salgsrettigheter for et produkt. Dersom det gis alternativ dokumentasjon er det tilbyderens ansvar å tilrettelegge denne på en pedagogisk måte, slik at det er enkelt å vurdere om kravene er oppfylt.

Dersom det tar mer enn fire timer samlet sett å vurdere alternativ dokumentasjon i tilbudet, vil dette kunne medføre at den aktuelle dokumentasjon avvises.

* Merkeordninger hvor det er tilstrekkelig å oppgi gyldig lisensnummer:
Svanemerket, EU Ecolabel, Bra Miljøval, GOTS, Økotex 100, Økotex Made in Green.

For Blå Engel må det legges med sertifikat/lisensbevis, fordi det ikke er mulig å søke på lisensnummer på Blå Engel sin nettside.
For andre merkeordninger må det undersøkes før innlevering av tilbud om det er mulig å sjekke eventuelt lisensnummer på merkeordningens nettside.

Vellykket kopiéring!

Svanemerkets miljøkrav

Svanemerkede klær og tekstilprodukter oppfyller en rekke miljø-, helse- og kvalitetskrav. Merkeordningen stiller krav til alle trinn i tekstilproduksjonen, inkludert fiberfremstilling, spinning, veving, strikk, bleking, innfarging og etterbehandling. Både framstilling av fiberen og kjemikaliebruk i produksjonen er sentralt i kriteriene. Svanemerket stiller også krav til arbeidsforholdene i produksjonen.

Svanemerkede tekstiler skal blant annet oppfylle følgende krav: 

  • Tekstilene skal tilfredsstille omfattende krav til innhold av kjemiske stoffer, fargestoffer og tungmetaller som kan være skadelige for mennesker og miljø
  • Tekstilene skal ikke inneholde flammehemmere
  • Produktene skal ikke være klorbleket eller inneholde allergifremkallende eller kreftfremkallende fargestoffer

Hva slags produkter kan miljømerkes?

Svanemerkets krav til klær og andre tekstilprodukter omfatter produkter av tekstilfiber, skinn og lær eller en kombinasjon av disse. Med tekstiler, skinn og lær menes:

  • Bukser, skjorter, jakker, undertøy, lommetørklær, skjerf, bager og vesker.
  • Innredningstekstiler som for eksempel håndklær, sengetøy, gardiner, duker, tepper, puter, dyner og møbelstoffer.
  • Fiber, garn og metervarer, inklusive varige non-woven
  • Produkter av skinn og lær som jakker, bukser, belter eller vesker

Produkter til både privat og offentlig bruk kan svanemerkes. Tekstilene kan være laget av nyfiber og/eller resirkulerte fibre.

Andre merkeordninger på klær og tekstilprodukter

Tilsvarende merker:

Merkeordninger som gir uttelling ved tildelingskriterier:

Miljømerking i Norge frasier seg juridisk og økonomisk ansvar for eventuelle klagesaker som følger som resultat av bruk av veiledningen i dette verktøyet.

Spørsmål?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere har lang erfaring med formulering av miljøkrav til anskaffelser og god oversikt over hva som finnes av miljømerkede produkter.

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Jorunn Amundgård

Seniorrådgiver anskaffelser

+47 97539580ja@svanemerket.no