Miljøkrav ved anskaffelse av hotelltjenester

Hoteller forbruker store mengder energi, vann og materialer. Ved å etterspørre og kjøpe hotelltjenester med type 1 miljømerker slik som det offisielle miljømerket Svanemerket eller EU Ecolabel, bidrar du til flere av FNs bærekraftsmål og til sirkulær økonomi.

Her finner du:

  • Forslag til miljøkrav ved anskaffelse
  • Svanemerkets miljøkrav
  • Oversikt miljømerkede hotelltjenester
  • Hvilke typer av hotelltjenester kan bli miljømerket
  • Andre merkeordninger innenfor overnattingssteder

Forslag til miljøkrav

Våre forslag baserer seg på markedsmodenhet i bransjen. Se oversikt over miljømerkede produkter lenger ned.

Vi foreslår en enten tildelingskriterier eller kontraktskrav for disse anskaffelsene.

Tildelingskriterier miljø

Miljø, vektet 30%

Oppdragsgiver vil vektlegge om tjenesten er merket med Svanemerket eller tilsvarende merkeordninger. Ett tilsvarende miljømerke er EU Ecolabel. Andre merkeordninger vil gi lavere score, dersom miljømerkene vurderes som mindre relevante eller omfattende.

Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor.

Vellykket kopiéring!

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal angi i tilbudet dersom tjenesten som tilbys er miljømerket. Har tjenesten et lisensnummer, er det tilstrekkelig at navn på merkerordning sammen med gyldig lisensnummer oppgis. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved. Sertifikater eller andre dokumenter må være gyldige og ikke utgått på tid. Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det kun tas hensyn til dokumentasjon som er vedlagt tilbud ved tilbudsfristens utløp.

Dersom en leverandør ikke har mulighet til å delta i merkeordningen eller en tilsvarende merkeordning innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv, vil oppdragsgiver akseptere alternativ dokumentasjon. Dette kan være tilfelle der leverandøren tilbyr et nytt produkt, eller nylig har overtatt salgsrettigheter for et produkt. Dersom det gis alternativ dokumentasjon er det tilbyderens ansvar å tilrettelegge denne på en pedagogisk måte, slik at det er enkelt å vurdere om kravene er oppfylt.

Dersom det tar mer enn fire timer samlet sett å vurdere alternativ dokumentasjon i tilbudet, vil dette kunne medføre at den aktuelle dokumentasjon avvises. 

Vellykket kopiéring!

Kontraktskrav

Krav om miljømerket tjeneste

Leverandør skal innen 12 måneder etter kontraktsinngåelse dokumentere at hotelltjenesten er merket med Svanemerket eller tilsvarende merkeordninger. Ett tilsvarende miljømerke er EU Ecolabel.

Leverandøren forplikter seg til å søke om merket senest en måned inn i kontraktsperioden.

Dersom hotelltjenesten ikke er merket etter 12 måneder, vil det gis dagbøter på for 0,X % av kontraktsverdien for en periode på Y dager.

Vellykket kopiéring!

Svanemerkets miljøkrav

Svanemerkede hoteller:

Oversikt miljømerkede hoteller

Det finnes også flere miljømerkede hoteller i resten av Norden:

Hva slags tjenester kan miljømerkes?

Hotell, herberger, restauranter og konferanseaktiviteter (se definisjoner nedenfor) kan være Svanemerket.

Andre merkeordninger

Tilsvarende merker: EU-Ecolabel

Merkeordninger som kan gi uttelling ved tildelingskriterier: GreenKey

Miljømerking i Norge frasier seg juridisk og økonomisk ansvar for eventuelle klagesaker som følger som resultat av bruk av veiledningen i dette verktøyet.

Spørsmål?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere har lang erfaring med formulering av miljøkrav til anskaffelser og god oversikt over hva som finnes av miljømerkede produkter.

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Jorunn Amundgård

Seniorrådgiver anskaffelser

+47 97539580ja@svanemerket.no