Miljøkrav ved anskaffelse av møbler, madrasser, kjøkken, og andre innredninger

Produksjon av møbler og innredninger krever store mengder av ulike råvarer og ressurser, og innebærer også bruk av mange kjemikalier. Ved å etterspørre og kjøpe møbler med type 1 miljømerker som Svanemerket eller EU Ecolabel bidrar du til flere av FNs bærekraftsmål og til sirkulær økonomi.

Før du kjøper nytt, anbefaler vi at du alltid vurderer om møbler og innredninger kan ombrukes. Noen ganger er det kanskje nødvendig å reparere eller skifte ut komponenter eller oppdatere disse. Du bør utfordre tilbydere av møbler og innredning på om de kan levere slike tjenester.

Steg to er å etterspørre brukte møbler som en del av konkurransen. Først når disse mulighetene er uttømt kan man etterspørre nye møbler og innredninger.

Her finner du:

  • Forslag til miljøkrav ved anskaffelse
  • Svanemerkets miljøkrav
  • Oversikt miljømerkede produkter
  • Hvilke typer av produkter kan bli miljømerket
  • Andre merkeordninger innenfor møbler

Forslag til miljøkrav

Våre forslag baserer seg på markedsmodenhet i bransjen. Se oversikt over miljømerkede produkter lenger ned.

Vi foreslår en kombinasjon av kravspesifikasjon og tildelingskriterier for disse anskaffelsene. Det kan likevel finnes varianter av produkttyper nevnt under kravspesifikasjon, som ikke er miljømerket. Vi kan ved henvendelse bistå med en mer detaljert analyse av utvalget av miljømerkede produkter.

Utviklingen skjer raskt. Ta gjerne kontakt om dere vurderer flere varegrupper under kravspesifikasjon i aktuelle anbud.

Kravspesifikasjon

For at det skal være tydelig hvilke produkter som er omfattet av minimumskravet, anbefaler vi at at dette kommer fram i prisskjema, f.eks. ved at varelinjene gis en egen farge, eller at det merkes av i en egen kolonne.

Krav til miljømerkede produkter

Oppdragsgiver krever at følgende produkter er merket med Svanemerket, Blå Engel, NF Environnement, Svensk Møbelfakta eller EU Ecolabel:

  • Arbeidsbord
  • Kontorstoler
  • Oppbevaringshyller
  • Elevpulter
  • Elevstoler

Tilsvarende merkeordninger vil også aksepteres. Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor. 

Vellykket kopiéring!

Tildelingskriterier

*NB! For å sikre forutsigbarhet må oppdragsgiver skrive antall eller kroner i parentes i siste setning av formuleringen under.

Miljø, vektet 30%

Oppdragsgiver vil vektlegge om møbler som ikke er nevnt under kravspesifikasjon punkt X.X er merket med Svanemerket, Blå Engel, NF Environnement, Svensk Møbelfakta eller EU Ecolabel. Tilsvarende merkeordninger vil også gi uttelling.

Andre merkeordninger vil gi lavere score, dersom miljømerkene vurderes som mindre relevante eller omfattende. Eksempelvis vil FSC/PEFC, ASI, Økotex 100, Økotex Made in Green eller Greenguard gi 25 % uttelling i forhold til Svanemerket.  EU Ecolabel eller Svanemerket på komponenter/materialer gir 25% uttelling.

Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor. 

Ved utregning av poeng på dette kriteriet vil oppnådd score på de enkelte produktene multipliseres med estimert volum (*i kroner eller antall) av de enkelte produktene.

Vellykket kopiéring!

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal avmerke i kolonnen «miljømerket» i vedlegg X Prisskjema dersom produktet som tilbys er miljømerket. Har produktet et lisensnummer, er det tilstrekkelig at navn på merkeordning sammen med gyldig lisensnummer oppgis i kolonnen. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved. Sertifikater eller andre dokumenter må være gyldige og ikke utgått på tid. Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det kun tas hensyn til dokumentasjon som er vedlagt tilbud ved tilbudsfristens utløp.»

Dersom en leverandør ikke har mulighet til å delta i merkeordningen eller en tilsvarende merkeordning innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv, vil oppdragsgiver akseptere alternativ dokumentasjon. Dette kan være tilfelle der leverandøren tilbyr et nytt produkt, eller nylig har overtatt salgsrettigheter for et produkt. Dersom det gis alternativ dokumentasjon er det tilbyderens ansvar å tilrettelegge denne på en pedagogisk måte, slik at det er enkelt å vurdere om kravene er oppfylt.

Dersom det tar mer enn fire timer samlet sett å vurdere alternativ dokumentasjon i tilbudet, vil dette kunne medføre at den aktuelle dokumentasjon avvises. 

Vellykket kopiéring!

Svanemerkets miljøkrav

Svanemerkede møbler og innredninger tilfredsstiller krav til:

Miljømerkede produkter

Hvilke typer av produkter kan bli miljømerkets?

Svanemerkets miljøkrav til møbler og innredninger omfatter blant annet møbler som bord og stoler, senger, madrasser, innerdører, garderobe og annen oppbevaring, kjøkken og baderomsinnredning-.

Andre merkeordninger

Tilsvarende merker:

Merkeordninger som kan gi uttelling ved tildelingskriterier:

Miljømerking i Norge frasier seg juridisk og økonomisk ansvar for eventuelle klagesaker som følger som resultat av bruk av veiledningen i dette verktøyet.

Spørsmål?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere har lang erfaring med formulering av miljøkrav til anskaffelser og god oversikt over hva som finnes av miljømerkede produkter.

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Jorunn Amundgård

Seniorrådgiver anskaffelser

+47 97539580ja@svanemerket.no