Miljøkrav ved anskaffelse av såper, kremer og andre kosmetiske produkter

Kosmetiske produkter kommer i direkte kontakt med kroppen. Derfor stiller Svanemerket strenge krav til stoffer som kan gi helseskade. Ved å etterspørre og kjøpe kosmetikk og pleieprodukter med type 1 miljømerker som Svanemerket eller bidrar du til flere av  FNs bærekraftsmål og til sirkulær økonomi.

Her finner du:

 • Forslag til miljøkrav ved anskaffelse
 • Svanemerkets miljøkrav
 • Oversikt miljømerkede produkter
 • Hvilke typer av produkter kan bli miljømerket
 • Andre merkeordninger innenfor kosmetiske produkter

Forslag til miljøkrav ved anskaffelse

Våre forslag baserer seg på markedsmodenhet i bransjen. Se oversikt over miljømerkede produkter lenger ned.

Vi foreslår en kombinasjon av kravspesifikasjon og tildelingskriterier for disse anskaffelsene. Det kan likevel finnes varianter av produkttyper nevnt under kravspesifikasjon, som ikke er miljømerket. Vi kan ved henvendelse bistå med en mer detaljert analyse av utvalget av miljømerkede produkter.

Utviklingen skjer raskt. Ta gjerne kontakt om dere vurderer flere varegrupper under kravspesifikasjon i aktuelle anbud.

Kravspesifikasjon

Krav til miljømerkede produkter

Oppdragsgiver krever at følgende produkter er merket med Svanemerket, EU Ecolabel, Green Seal, Bra Miljøval eller tilsvarende miljømerker type 1:

 • Sjampo
 • Såpe
 • Våtservietter
 • Håndkrem

Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor. 

Vellykket kopiéring!

Tildelingskriterier

*NB! For å sikre forutsigbarhet må oppdragsgiver skrive antall eller kroner i parentes i siste setning av formuleringen under.

Miljø, vektet 30%

Oppdragsgiver vil vektlegge at produkter som ikke er nevnt under kravspesifikasjon punkt X.X er merket med Svanemerket, Green Seal, EU Ecolbel, Bra Miljøval eller andre tilsvarende miljømerker type 1.

Andre merkeordninger som Ø-merket og Ecologo vil gi lavere score (25%), ettersom miljømerkene vurderes som mindre relevante eller omfattende. Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor. 

Ved utregning av poeng på dette kriteriet vil oppnådd score på de aktuelle produktene multipliseres med estimert volum (*i kroner eller antall).

Vellykket kopiéring!

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal avmerke i kolonnen «miljømerket» i vedlegg X Prisskjema dersom produktet som tilbys er miljømerket. Har produktet et lisensnummer, er det tilstrekkelig at navn på merkeordning sammen med gyldig lisensnummer oppgis i kolonnen. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved. Sertifikater eller andre dokumenter må være gyldige og ikke utgått på tid. Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det kun tas hensyn til dokumentasjon som er vedlagt tilbud ved tilbudsfristens utløp.   

Dersom en leverandør ikke har mulighet til å delta i merkeordningen eller en tilsvarende merkeordning innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv, vil oppdragsgiver akseptere alternativ dokumentasjon. Dette kan være tilfelle der leverandøren tilbyr et nytt produkt, eller nylig har overtatt salgsrettigheter for et produkt. Dersom det gis alternativ dokumentasjon er det tilbyderens ansvar å tilrettelegge denne på en pedagogisk måte, slik at det er enkelt å vurdere om kravene er oppfylt.

Dersom det tar mer enn fire timer samlet sett å vurdere alternativ dokumentasjon i tilbudet, vil dette kunne medføre at den aktuelle dokumentasjon avvises.  

Vellykket kopiéring!

Svanemerkets miljøkrav

Svanemerkede kosmetiske produkter oppfyller:

Miljømerkede produkter

Hvilke typer av produkter kan bli miljømerket

Svanemerkets miljøkrav til kosmetiske produkter omfatter blant annet såpe, sjampo, balsam, hudpleie, solkrem, tannkrem, munnskyll, og våtservietter.

Andre merkeordninger

Tilsvarende merker:

Merker som kan gi uttelling ved tildelingskriterium:

 • Ecologo
 • Ø-merket

Miljømerking i Norge frasier seg juridisk og økonomisk ansvar for eventuelle klagesaker som følger som resultat av bruk av veiledningen i dette verktøyet.

Spørsmål?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere har lang erfaring med formulering av miljøkrav til anskaffelser og god oversikt over hva som finnes av miljømerkede produkter.

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Jorunn Amundgård

Seniorrådgiver anskaffelser

+47 97539580ja@svanemerket.no