Miljøkrav ved anskaffelse av trykksaker og trykkeritjenester

Trykkerier og produksjon av trykksaker forbruker store mengder energi, vann og kjemikalier hvert år. Ved å etterspørre og kjøpe trykkeritjenester med type 1 miljømerker slik som Svanemerket, bidrar du til flere av FNs bærekraftsmål og til sirkulær økonomi.

Her finner du:

  • Forslag til miljøkrav ved anskaffelse
  • Svanemerkets miljøkrav
  • Oversikt miljømerkede trykkerier
  • Andre merkeordninger

Forslag til miljøkrav ved anskaffelse

Våre forslag baserer seg på markedsmodenhet i bransjen. Se oversikt over miljømerkede produkter lenger ned.

Vi foreslår en kombinasjon av kravspesifikasjon og tildelingskriterier for disse anskaffelsene. Det kan likevel finnes varianter av produkttyper nevnt under kravspesifikasjon, som ikke er miljømerket. Vi kan ved henvendelse bistå med en mer detaljert analyse av utvalget av miljømerkede produkter.

Utviklingen skjer raskt. Ta gjerne kontakt om dere vurderer flere varegrupper under kravspesifikasjon i aktuelle anbud.

Vi foreslår en enten kravspesifikasjon eller tildelingskriterier, alternativt et kontraktskrav. Det må vurderes fra tilfelle til tilfelle om trykksakene i seg selv kan svanemerkes.

Kravspesifikasjon

Krav til miljømerket tjeneste

Leverandør skal levere en tjeneste som er Svanemerket eller merket med tilsvarende merkeordninger. Ett tilsvarende miljømerke er EU Ecolabel.

Oppdragsgiver krever i tillegg at trykksakene som leveres skal være Svanemerket, for de typer av trykksaker dette er mulig.

Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor.

Vellykket kopiéring!

Tildelingskriterier

Miljø, vektet 30%

Oppdragsgiver vil

  1. Vektlegge om tjenesten er merket med Svanemerket eller tilsvarende merkeordninger. (50% av score).
  2. Vektlegge andelen trykksaker som er Svanemerket eller merket med tilsvarende merkeordninger (50% av score).

Ett tilsvarende miljømerke er EU Ecolabel.

Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor.

Vellykket kopiéring!

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal angi i tilbudet dersom tjenesten som tilbys er miljømerket. Har tjenesten et lisensnummer, er det tilstrekkelig at merkeordning sammen med gyldig lisensnummer oppgis. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må gyldig sertifikat/lisensbevis legges ved.

Dersom en leverandør ikke har mulighet til å delta i merkeordningen eller en tilsvarende merkeordning innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv, vil oppdragsgiver akseptere alternativ dokumentasjon. Dette kan være tilfelle der leverandøren tilbyr et nytt produkt, eller nylig har overtatt salgsrettigheter for et produkt. Dersom det gis alternativ dokumentasjon er det tilbyderens ansvar å tilrettelegge denne på en pedagogisk måte, slik at det er enkelt å vurdere om kravene er oppfylt.

Dersom det tar mer enn fire timer samlet sett å vurdere alternativ dokumentasjon i tilbudet, vil dette kunne medføre at den aktuelle dokumentasjon avvises.

Vellykket kopiéring!

Kontraktskrav

Krav til miljømerket tjeneste

Leverandør skal innen 12 måneder etter kontraktsinngåelse dokumentere at trykkeritjenesten er merket med Svanemerket eller tilsvarende merkeordninger. Ett tilsvarende miljømerke er EU Ecolabel.

Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor. 

Leverandøren forplikter seg til å søke om merket senest en måned inn i kontraktsperioden . Dersom trykkeritjenesten ikke er merket etter 12 måneder, vil det gis dagbøter på for 0,X % av kontraktsverdien for en periode på Y dager.

Oppdragsgiver krever i tillegg at trykksakene som leveres skal være merket med Svanemerket, for de typer av trykksaker dette er mulig.

Vellykket kopiéring!

Svanemerkets miljøkrav

Svanemerkets miljøkrav til trykkerier omfatter hele driften, blant annet:

Miljømerkede trykkerier

Svanemerkede trykkerier miljøsertifisert i andre nordiske land:

Andre merkeordninger

Tilsvarende merker for trykkerier eller trykksaker:

Miljømerking i Norge frasier seg juridisk og økonomisk ansvar for eventuelle klagesaker som følger som resultat av bruk av veiledningen i dette verktøyet.

Spørsmål?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere har lang erfaring med formulering av miljøkrav til anskaffelser og god oversikt over hva som finnes av miljømerkede produkter.

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Jorunn Amundgård

Seniorrådgiver anskaffelser

+47 97539580ja@svanemerket.no