Miljøkrav ved anskaffelse av utemøbler, parkutstyr, og apparater til lekeplass

Produksjon av utemøbler, parkutstyr, og apparater til lekeplasser krever store mengder ressurser og kjemikalier. De offisielle miljømerkene stiller krav til all relevant miljøbelastning i hele produktets livssyklus. Ved å etterspørre type 1 miljømerker slik som Svanemerket bidrar du til flere av FNs bærekraftsmål og til sirkulær økonomi.

Før du kjøper nytt, anbefaler vi at du alltid vurderer om produktene dere allerede har, kan ombrukes. Noen ganger er det kanskje nødvendig å reparere eller skifte ut komponenter eller oppdatere disse. Du bør utfordre tilbydere av utemøbler, parkutstyr og lekeapparater på om de kan levere slike tjenester.

Steg to er å etterspørre brukte møbler eller parkutstyr som en del av konkurransen. Først når disse mulighetene er uttømt kan man etterspørre nye produkter. For lekeapparater anbefaler vi ikke at det kjøpes brukt utstyr.

Her finner du:

  • Forslag til miljøkrav ved anskaffelse
  • Svanemerkets miljøkrav
  • Oversikt miljømerkede produkter
  • Hvilke typer av produkter som kan bli miljømerket
  • Andre merkeordninger innenfor utemøbler og lekeapparater

Forslag til miljøkrav

Våre forslag baserer seg på markedsmodenhet i bransjen. Se oversikt over miljømerkede produkter lenger ned.

Tilbudet av miljømerkede produkter varierer innenfor produktområdet avhengig av produkttype. Vi foreslår som hovedregel tildelingskriterier for denne produktgruppen. Ta gjerne kontakt med Miljømerking hvis du ønsker å benytte krav i kravspesifikasjon, men er usikker på om markedet er tilstrekkelig modent for din anskaffelse.

Vi foreslår tildelingskriterier for denne anskaffelsen.

Tildelingskriterier

Tildelingskriterier miljø vektet 30%

Under tildelingskriteriet «miljø» vil Oppdragsgiver vektlegge om utemøbler og lekeapparater er merket med Svanemerket. Tilsvarende merkeordninger vil også gi uttelling. Andre merkeordninger vil gi lavere score, dersom miljømerkene vurderes som mindre relevante eller omfattende. FSC/PEFC og ASI vil gi 25 % uttelling i forhold til Svanemerket.

Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor. 

Ved utregning av poeng på dette kriteriet vil oppnådd score på de enkelte produktene multipliseres med estimert volum (*i kroner eller antall) av de enkelte produktene.

Vellykket kopiéring!

*NB! For å sikre forutsigbarhet må oppdragsgiver skrive antall eller kroner i parentesen som berører poengberegning (siste setning i formuleringen under).

Dokumentasjonskrav

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal avmerke i kolonnen «Miljømerket» i vedlegg X Prisskjema dersom produktet som tilbys er miljømerket. Navn på merkeordning skal oppgis, og det må enten oppgis gyldig lisensnummer eller legges med gyldig sertifikat/lisensbevis. Dersom det oppgis lisensnummer, må det være mulig å søke på lisensnummeret på merkeordningens nettside for å sjekke at det er gyldig*

Dersom en leverandør ikke har mulighet til å delta i merkeordningen eller en tilsvarende merkeordning innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv, vil oppdragsgiver akseptere alternativ dokumentasjon. Dette kan være tilfelle der leverandøren tilbyr et nytt produkt, eller nylig har overtatt salgsrettigheter for et produkt. Dersom det gis alternativ dokumentasjon er det tilbyderens ansvar å tilrettelegge denne på en pedagogisk måte, slik at det er enkelt å vurdere om kravene er oppfylt.

Dersom det tar mer enn fire timer samlet sett å vurdere alternativ dokumentasjon i tilbudet, vil dette kunne medføre at den aktuelle dokumentasjon avvises.

*Merkeordninger hvor det er tilstrekkelig å oppgi gyldig lisensnummer:
Svanemerket, FSC, PEFC.

Vellykket kopiéring!

Svanemerkets miljøkrav

Svanemerkede utemøbler og lekeapparater tilfredsstiller strenge krav til:

Miljømerkede produkter

Hvilke typer av produkter kan bli miljømerket

Svanemerkets miljøkrav til utemøbler, parkutstyr, og apparater til lekeplass omfatter blant annet bord, stoler, benker, klatrestativer, husker, lekehus, sandkasser og sklier til lekeplasser, fastmonterte trenings- og parkourapparater/-utstyr og stakitt, espalier, avfallskontainere, flaggstang, sykkelstativ og skur.

Andre merkeordninger

Tilsvarende merker:

Merkeordninger som kan gi uttelling ved tildelingskriterier:

Miljømerking i Norge frasier seg juridisk og økonomisk ansvar for eventuelle klagesaker som følger som resultat av bruk av veiledningen i dette verktøyet.

Spørsmål?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere har lang erfaring med formulering av miljøkrav til anskaffelser og god oversikt over hva som finnes av miljømerkede produkter.

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Jorunn Amundgård

Seniorrådgiver anskaffelser

+47 97539580ja@svanemerket.no