Svanemerkets miljøkrav til utemøbler, apparater til lekeplass, og parkutstyr

Svanemerkede utemøbler og lekeapparater har en høy andel resirkulert materiale av plast og metall, kan enkelt tas fra hverandre og sorteres inn i nye materialkretsløp, og har god kvalitet og lang brukstid.

Miljøkravene gjelder for utemøbler, utstyr til lek og sport, og parkutstyr. For eksempel bord, stoler, benker, klatrestativer, husker, lekehus, sandkasser og sklier til lekeplasser, fastmonterte trenings- og parkourapparater/-utstyr og stakitt, espalier, avfallskontainere, flaggstang, sykkelstativ og skur.

Det er omfattende krav til materialene og kjemikaliene som brukes og de bidrar til en sirkulær økonomi gjennom krav til garanti og mulighet for gjenbruk av materialer.

Kravene omfatter blant annet:

  • Bruk av tre fra bærekraftig forvaltede skoger, bl.a. krav om sporbarhet og minimum 70 % sertifiserte råvarer.
  • Bruk av en høy andel resirkulert plast eller plast av fornybare råvarer, og en høy andel resirkulert metall eller metall produsert med lavere klimabelastning.
  • Miljø- og helseegenskapene til kjemikaliene som brukes i ulike ledd av produksjonen. Bl.a. strenge krav til stoffer som er kreftfremkallende, reproduksjonstoksiske eller kan skade arvematerialet. Det er også forbud mot halogenerte flammehemmere, fluorstoffer og nanopartikler.
  • Grenser for innhold og emisjoner av formaldehyd i relevante kjemikalier og materialer som lim og trebaserte plater.
  • Grenser for innhold av VOC i overflatebehandlinger.
  • Krav til holdbarhet på trevirke.
  • Garanti, tilgjengelighet av reservedeler og sirkulært design.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsrådgiver

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

Fra 01.01.2023 endres avgiftene. Tabellene vil oppdateres i henhold til reguleringen før 2023.

SøknadsavgifterPris eks. mva
Ny søknad*25 000 NOK
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 4 000 NOK
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
12 500 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa 20 000 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk**
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:

3 125 NOK
6 250 NOK
12 500 NOK
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
12 500 NOK
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
25 000 NOK
Overføring av lisensen til et annet foretak3 125 NOK

Årlige lisensavgifterPris eks. mva
For salg i Norden


0,3 % av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 30 millioner EUR***.
0,05 % av omsetning til de svanemerkede produktene som overstiger 30 millioner EUR***
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 000 EUR***
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)
2 000 EUR***

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.

*** Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.