Miljøkrav ved anskaffelse av vaskeritjenester

Vaskeritjenester forbruker store mengder energi, vann og kjemikalier hvert år. Ved å etterspørre og kjøpe vaskeritjenester med type 1 miljømerker som det offisielle miljømerket Svanemerket, bidrar du til flere av FNs bærekraftsmål og til sirkulær økonomi.

Forslag til miljøkrav

Våre forslag baserer seg på markedsmodenhet i bransjen. Se oversikt over miljømerkede produkter lenger ned.

Vi foreslår kravspesifikasjon, tildelingskriterier eller kontraktskrav for denne anskaffelsen. Kontraktskrav gir flere vaskerier mulighet til lønnsom miljøforbedring.

Kravspesifikasjon

Krav til miljømerket tjeneste

Leverandør skal levere en tjeneste som er Svanemerket eller merket med tilsvarende merkeordninger.

Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor.

Vellykket kopiéring!

Tildelingskriterier

Miljø, vektet 30%

Oppdragsgiver vil vektlegge om tjenesten er merket med Svanemerket eller tilsvarende merkeordninger.

Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor.

Vellykket kopiéring!

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal angi i tilbudet dersom tjenesten som tilbys er miljømerket og legge ved lisensnummer og/eller lisensbevis. Har tjenesten et lisensnummer, er det tilstrekkelig at merkeordning sammen med gyldig lisensnummer oppgis. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må gyldig sertifikat/lisensbevis legges ved.

Dersom en leverandør ikke har mulighet til å delta i merkeordningen eller en tilsvarende merkeordning innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv, vil oppdragsgiver akseptere alternativ dokumentasjon. Dette kan være tilfelle der leverandøren tilbyr et nytt produkt, eller nylig har overtatt salgsrettigheter for et produkt. Dersom det gis alternativ dokumentasjon er det tilbyderens ansvar å tilrettelegge denne på en pedagogisk måte, slik at det er enkelt å vurdere om kravene er oppfylt.

Dersom det tar mer enn fire timer samlet sett å vurdere alternativ dokumentasjon i tilbudet, vil dette kunne medføre at den aktuelle dokumentasjon avvises.

Vellykket kopiéring!

Kontraktskrav

Krav til miljømerket tjeneste

Leverandør skal innen 12 måneder etter kontraktsinngåelse dokumentere at tjenesten er merket med Svanemerket eller tilsvarende merkeordninger.

Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor.

Leverandøren forplikter seg til å søke om merket senest en måned inn i kontraktsperioden . Dersom vaskeritjenesten ikke er merket etter 12 måneder, vil det gis dagbøter på for 0,X % av kontraktsverdien for en periode på Y dager.

Vellykket kopiéring!

Svanemerkets miljøkrav

Svanemerkede vaskererier er:

Miljømerkede vaskeritjenester

Andre merkeordninger

Det finnes ikke tilsvarende merkeordninger nå.

Miljømerking i Norge frasier seg juridisk og økonomisk ansvar for eventuelle klagesaker som følger som resultat av bruk av veiledningen i dette verktøyet.

Spørsmål?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere har lang erfaring med formulering av miljøkrav til anskaffelser og god oversikt over hva som finnes av miljømerkede produkter.

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Jorunn Amundgård

Seniorrådgiver anskaffelser

+47 97539580ja@svanemerket.no