For pressen

Vi hjelper deg gjerne med informasjon om Svanemerket, miljøkravene og svanemerkede produkter, eller dersom du har spørsmål knyttet til produksjon, miljø og forbruk i vid forstand.

Pressekontakter

Nina Margareta Høie

pressesjef

+47 46355314nmh@svanemerket.no

Kort om Svanemerket

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, opprettet av myndighetene for å gi forbrukere og innkjøpere troverdig miljøinformasjon. Svanemerket er en helhetlig merkeordning som vurderer alle relevante miljøproblemer i livssyklusen. Bare varer og tjenester som oppfyller våre ambisiøse krav til klima, kjemikalier, naturmangfold og sirkulær økonomi blir sertifisert. Slik gjør Svanemerket det enkelt å gjøre mer miljøvennlige valg.