Resirkulert polyester og andre resirkulerte fibre

Når klær er laget av resirkulerte fibre, da er det vel miljøvennlig og bra. Eller?

Det kan høres fint ut at klærne inneholder resirkulerte fibre. Men hvor miljøvennlig det er, avhenger av hva fibrene er resirkulerte av. Flasker til drikke er laget av plast som er «ren» nok til å bli brukt til matemballasje, og bør bli brukt som det igjen og igjen, ikke bli «degradert» til polyester klær. Foto: Getty Images (venstre) og Miljømerking Norge.

Mange er – heldigvis – opptatt av å gjøre gode miljøvalg, også når det gjelder klær. Og mange produsenter poengterer at deres produkter inneholder resirkulerte fibre. For det tenker vi jo intuitivt at må være bra. Men er det nødvendigvis tilfelle?

Fakta om resirkulerte tekstilfibre

I dag blir bare 1 prosent av materialene som brukes i klær resirkulert. Skal vi få en mer sirkulær tekstilindustri der klærne produseres med mindre miljøbelastning, brukes mye lengre og der materialene kan brukes igjen og igjen, må denne andelen vokse svært mye. For å få til det, trenger vi både velfungerende systemer for innsamling, sortering og videre bearbeiding av klær og andre tekstiler.

Resirkulerte fibre og miljø

Å resirkulere tekstilfibre er positivt fordi det reduserer behovet for å utvinne eller produsere nye tekstilfibre. Men det er også utfordrende på en rekke områder.

  1. For det første finnes det ikke gode nok systemer for innsamling og behandling av tekstilene. Ikke bare må forbrukerne vite hvor de skal levere tekstilene, men det må finnes metoder og maskiner for å skille tekstilfibrene fra hverandre, fjerne knapper og glidelåser og så videre. Denne teknologien finnes få steder i dag, men det skjer utvikling på området.
  2. For det andre er det kompliserende at klær ofte består av mange ulike materialer som er vevd sammen. Hvordan skal anleggene kunne skille bomullen, polyesteren og elastanen i et enkelt plagg fra hverandre?
  3. Det er ikke de skadelige kjemikaliene vi vil bruke om igjen. Derfor må de resirkulerte fibrene testes for miljøgifter og annet. Vi må dessuten finne metoder for å trekke disse giftstoffene ut av den resirkulerte massen før den blir til nye klær. Heller ikke her er metoden på plass.
  4. Det er også en utfordring at både produsenter og forbrukere tenker at «når det er resirkulert, er alt i orden». For vi må fremdeles vite hvilke materialer vi har resirkulert, og hva de inneholder, før vi konkluderer med hvor miljøvennlig de resirkulerte produktene er.
  5. Sist, men ikke minst er det utfordrende å stille krav til bruk av resirkulerte fibre før innsamlingssystemene og metodene er på plass i større grad enn de er nå.

Svanemerket og resirkulerte tekstilfibre

Dersom en produsent vil bruke syntetiske fibre i svanemerkede klær, må de enten være laget av fornybare råvarer eller være resirkulert.

Produsentene som vil bruke resirkulerte tekstilfibre til å lage svanemerkede klær eller andre tekstiler, må dokumentere at fibrene ikke inneholder store mengder skadelige kjemikalier som krom, bly, kvikksølv, kadmium, ftalater, flammehemmere eller organiske tinnforbindelser og mange flere. Svanemerket stiller like strenge krav til resirkulering av naturlige og syntetiske fibre.

Det er ikke tillatt å lage svanemerkede klær av resirkulert plast som det er kjent stammer fra drikkeflasker av PET. Årsaken er at denne «rene» plasten, som jo er godkjent som matemballasje, skal beholdes i det kretsløpet – ikke bli nedgradert til tekstilmateriale.

Konklusjon: Er resirkulerte tekstilfibre «miljøvennlige»?

Det høye forbruket av klær legger stort press på naturressurser og bidrar til klimakrisen og forurensing. Vi trenger en mer sirkulær økonomi der vi bruker de samme materialene igjen og igjen i stedet for å utvinne nye ressurser fra naturen hele tiden. Sett i lys av dette perspektivet er resirkulerte fibre helt topp.

Likevel er det en del utfordringer med dem, som avsnittet om miljø over her illustrerte. Derfor stiller Svanemerket mange og strenge krav til produksjon og bruk av resirkulerte fibre. Ser du et plagg laget av resirkulerte fibre og som er svanemerket, kan du være trygg på at dette er et godt miljøvalg, helhetlig sett.

Det er det enorme forbruket av klær som skaper problemene vi har når det gjelder klær og miljø. Det aller mest miljøvennlige du kan gjøre, er å bruke de klærne du allerede har – uansett hva de er laget av.