Hva er miljøvennlig?

Miljøvennlig
Hva er miljøvennlig? Det høres ut som et enkelt spørsmål. Har det et enkelt svar?
Tekst

Er det å kutte CO2-utslipp? Klimaet er i endring over hele kloden. Skal vi sikre livsgrunnlaget til barna våre, må klimaproblemet løses først.
Eller er miljøgifter vel så viktige, kanskje? De gjør ubotelig skade på helse og miljø så det må da være viktigst av alt å kutte bruken av dem?
Og hva med plasten? Plasten som flyter overalt og som ikke blir borte når den (omsider) brytes ned, den blir bare til mindre biter.
Eller nei, biologisk mangfold! Naturpanelet la nylig fram en rapport som dokumenterer at flere arter er turet av utryddelse nå enn noen gang tidligere i historien. Det sier seg jo selv at økosystem-kollaps må være miljøproblem nr.1?!

Hva er enkelt, egentlig?

Det hadde jo vært veldig greit hvis spørsmålet om hva som er best for miljøet hadde et enkelt svar. Men det blir for enkelt. Miljøspørsmål handler jo om hele kloden, all naturen, hele menneskeheten. Det handler om alt som spirer og gror, ånder og lever i alle tenkelige og utenkelige former. Det handler om måten jordas 7,8 milliarder mennesker lever på og alt vi forventer at livet skal inneholde av ting og av muligheter. Det handler om store og verdensomspennende fenomener og krefter av vind og vann og varme. Skulle alt det kunne favnes i en enkel merkelapp?

Alt henger sammen med alt

Svanemerket jobber helhetlig med miljø. Når vi lager miljøkrav, kutter vi både ned på energibruk og klimagassutslipp, vi sikrer råvaresituasjonen og det biologiske mangfoldet, vi skjærer bruken av miljøgifter og skadelige kjemikalier ned til et minimum.

Enten vi snakker om å finne ut om et enkelt produkt er miljøvennlig, eller hva som skal til for å løse verdens miljøproblemer, må vi tenke helhetlig.

En datamaskin er ikke miljøvennlig fordi den bruker lite energi, hvis den samtidig inneholder mye kvikksølv. En sofa er ikke miljøvennlig fordi ulltøyet den er trukket med kommer fra økologiske sauer, hvis trebeina er fra nedhugget regnskog. En hudkrem er ikke miljøvennlig fordi den mangler parabener, hvis den samtidig er full av giftige sølv-partikler.

Alt i naturen henger sammen. Alle planter og dyr avhenger av hverandre. Slik må det være for at livet skal opprettholdes fra det minste kryp til den største koloss. Miljøproblemene – klimaendringer, farlige kjemikalier, tap av artsmangfold, overforbruk av ressurser og avfall på avveie – påvirker naturen fra øverst til nederst og i hele sin bredde. Da kan vi ikke komme med en éndimensjonal løsning, vi må jobbe bredt, og redusere miljøbelastningen over hele linja.

Det er dette Svanemerket er et verktøy for.