Svanemerkets miljøkrav til TV og prosjektor

Svanemerkede TVer og prosjektorer har lavt energiforbruk, tilfredsstiller strenge krav til kjemikaliene som inngår, og er designet for at det skal være enkelt å gjenbruke materialene.

Miljøkravene gjelder for TV-apparater og projektorer inklusive eventuell fjernkontroll og lignende ekstrautstyr.

Kravene er utviklet for å stimulere utviklingen av apparater med:

  • Lavt energiforbruk
  • Redusert bruk av miljø- og helseskadelige stoffer
  • Økt mulighet til gjenvinning av materialer
  • Emballasjekrav

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsrådgiver

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

SøknadsavgifterPris eks. mva
Ny søknad*

25 000 NOK
Minimum 12 500 pr produktserie
(samme teknologi, design, og materialer)
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 4000 NOK
Kontrollbesøk i Europa
12 500 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa
20 000 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk**
Mindre enn 4 timer
4-8 timer
Mer enn 8 timer

3 125 NOK
6 250 NOK
12 500 NOK
Minimum 12 500 pr nye produktserie
(samme teknologi, design, og materialer)
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
12 500 NOK
Minimum 6 250 pr produktserie
(samme teknologi, design, og materialer)
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
25 000 NOK
Minimum 12 500 pr produktserie
(samme teknologi, design, og materialer)
Overføring av lisensen til et annet foretak3 125 NOK
Årlige lisensavgifterPris eks. mva
For salg i Norden0,3% av omsetningen til de svanemerkede produktene
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 000 EUR ***
Maksimumsavgift for Norden 85 000 EUR ***
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 EUR utenfor Norden)
2 000 EUR ***

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.

*** Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.