Svanemerkets miljøkrav til TV og prosjektor

Svanemerkede TVer og prosjektorer har lavt energiforbruk, tilfredsstiller strenge krav til kjemikaliene som inngår, og er designet for at det skal være enkelt å gjenbruke materialene.

Miljøkravene gjelder for TV-apparater og projektorer inklusive eventuell fjernkontroll og lignende ekstrautstyr.

Kravene er utviklet for å stimulere utviklingen av apparater med:

  • Lavt energiforbruk
  • Redusert bruk av miljø- og helseskadelige stoffer
  • Økt mulighet til gjenvinning av materialer
  • Emballasjekrav

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsrådgiver

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

SøknadsavgifterPris eks. mva *
Ny søknad**

3 114 EUR
Minimum 557 EUR pr produktserie
(samme teknologi, design, og materialer)
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 519 EUR
Kontrollbesøk i Europa
1 557 EUR
1 038 EUR pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa
2 595 EUR
1 038 EUR pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk***
Mindre enn 4 timer
4-8 timer
Mer enn 8 timer

389 EUR
778 EUR
1 557 EUR
Minimum 1 557 EUR pr nye produktserie
(samme teknologi, design, og materialer)
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 557 EUR
Minimum 778 EUR pr produktserie
(samme teknologi, design, og materialer)
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 114 EUR
Minimum 1 557 EUR pr produktserie
(samme teknologi, design, og materialer)
Overføring av lisensen til et annet foretak389 EUR
Årlige lisensavgifterPris eks. mva *
For salg i Norden0,3% av omsetningen til de svanemerkede produktene
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 076 EUR
Maksimumsavgift for Norden 85 000 EUR
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 EUR utenfor Norden)
2 076 EUR

* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.