Historien om Svanemerket og Nordisk Ministerråd

Det hele startet på slutten av 80-tallet. Et sted blant skulderputene og hårsprayen ble folk stadig mer oppmerksomme på skadene på miljøet og hva det fører til.

Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

I samme periode hadde FNs verdenskommisjon for miljø og utvikling (bedre kjent som Brundtland-kommisjonen) lansert rapporten «Our Common Future» og introdusert begrepet bærekraftig utvikling. En av konklusjonene var at miljøet ikke bare skal være for noen få, men at alle kan bidra til å redusere miljøbelastningen.

Nordisk ministerråd tok dette på alvor. For å gjøre det mulig for forbrukere å ta gode valg for miljøet, tok de initiativet til det vi i dag anerkjenner som Nordens offisielle miljømerke – Svanemerket.

Med Nordisk Ministerråds blå-hvite logo som modell ble det grønn-hvite Svanemerket laget. Svanemerket som nå, mer enn 30 år senere, kjennes igjen av 95 % av alle som bor i Norden.

Siden den gang har Ministerrådet og Svanemerket samarbeidet nordisk og nasjonalt, på ulike arenaer og på ulike måter. Da Nordisk Ministerråd vedtok en ny visjon i 2019, ble det utarbeidet planer om å utdype samarbeidet ytterligere.

Norden skal være verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030.

Visjonen til Nordisk Ministerråd

Under visjonen ble det satt i gang en rekke spennende prosjekter. En av disse handler om å legge til rette for og oppmuntre til en mer bærekraftig livsstil. En gitt partner i akkurat det prosjektet var Svanemerket – det offisielle miljømerket i Norden, som daglig jobber for å fremme bærekraftig produksjon og forbruk.

Hovedbudskapet i prosjektet er at:

Det skal være enkelt å ta bærekraftige valg i hverdagen.

Og det er nettopp det Svanemerket handler om – å være et konkret verktøy for en mer bærekraftig livsstil. Med Svanemerket på alt fra batterier til fond og bolig viser vi hvor enkelt det kan være å ta bærekraftige valg i hverdagen. Bare se etter Svanemerket når du vil kjøpe et produkt eller en tjeneste.

Og når det gjelder produktgruppemidlene er det faktisk delvis Ministerrådets fortjeneste at det i dag er 58 svanemerkede fond å velge mellom i Norden. De var med på å støtte og sørge for at kravene til midler ble utarbeidet. Og på tilsvarende måte har de vært med på at det nå stilles krav om Svanemerking av e-handelstransport. Den nyeste produktgruppen i Svanemerkets brede utvalg av varer og tjenester.

Så, med støtte fra Nordisk Ministerråd, gjør Svanemerket det enklere for nordiske forbrukere å leve mer bærekraftig. Merkingen er et viktig verktøy i omstillingen mot et mer bærekraftig samfunn.

Et annet eksempel på hvordan samarbeidet har manifestert seg, er den første fellesnordiske reklamekampanjen som ble laget med støtte fra Nordisk Ministerråd.