Miljøkrav ved anskaffelse av medisinsk forbruksmateriell

Produksjon av medisinsk forbruksmateriell forbruker store mengder energi, vann og kjemikalier hvert år. Ved å etterspørre og kjøpe det offisielle miljømerket Svanemerket eller EU Ecolabel bidrar du til FNs bærekraftsmål og til sirkulær økonomi.

Her finner du:

  • Forslag til miljøkrav ved anskaffelse
  • Svanemerkets miljøkrav
  • Oversikt miljømerkede produkter
  • Hvilke typer av produkter kan bli miljømerket
  • Andre merkeordninger

Forslag til miljøkrav

Tilbudet av miljømerkede produkter variere innenfor produktområdet avhengig av produkttype. Ta gjerne kontakt med Miljømerking hvis du ønsker å benytte kravspesifikasjon, men er usikker på om markedet er tilstrekkelig modent for din anskaffelse.

Våre forslag baserer seg på markedsmodenhet i bransjen. Se oversikt over produkter lenger ned i artikkelen.

Tildelingskriterier

Tildelingskriterier vektet 20-30%

Oppdragsgiver vil vektlegge om varen er merket med Svanemerket, GOTS, Bra Miljøval eller EU Ecolabel. Tilsvarende merkeordninger vil også gi uttelling. Andre merkeordninger vil gi lavere score, dersom miljømerkene vurderes som mindre relevante eller omfattende. FSC, PEFC eller Økotex 100 vil gi 25 % uttelling i forhold til Svanemerket. Leverandøren skal avmerke i tilbudet (for eksempel prisskjema) dersom produktet som tilbys er miljømerket. Har produktet et lisensnummer, er det tilstrekkelig at gyldig lisensnummer oppgis. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved. Ved utregning av poeng på dette kriteriet vil oppnådd score på de aktuelle produktene multipliseres med estimert volum (i kroner eller antall).           

Vellykket kopiéring!

Dokumentasjonskrav

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal avmerke i kolonnen «miljømerket» i vedlegg x «prisskjema» dersom produktet som tilbys er miljømerket. Har produktet et lisensnummer, er det tilstrekkelig at navn på merkeordning sammen med gyldig lisensnummer oppgis i kolonnen. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved. Sertifikater eller andre dokumenter må være gyldige og ikke utgått på tid. Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det kun tas hensyn til dokumentasjon som foreligger vedlagt tilbud ved tilbudsfristens utløp.

Dersom en leverandør ikke har mulighet til å delta i merkeordningen eller en tilsvarende merkeordning innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv, vil oppdragsgiver akseptere alternativ dokumentasjon. Dette kan være tilfelle der leverandøren tilbyr et nytt produkt, eller nylig har overtatt salgsrettigheter for et produkt. Dersom det gis alternativ dokumentasjon er det tilbyderens ansvar å tilrettelegge denne på en pedagogisk måte, slik at det er enkelt å vurdere om kravene er oppfylt. Dersom det tar mer enn fire timer samlet sett å vurdere alternativ dokumentasjon i tilbudet, vil dette kunne medføre at den aktuelle dokumentasjon avvises.

Vellykket kopiéring!

Svanemerkets miljøkrav

For hygieneprodukter oppnås mindre belastning på miljø og helse ved at miljø- og helseskadelige kjemikalier forbys samtidig som det stilles strenge krav til produksjonsprosessen av de inngående materialene.

Et svanemerket hygieneprodukt:

Miljømerkede produkter

Hva slags produkter kan miljømerkes?

Følgende produkttyper kan bli svanemerkede hygieneprodukter: Ammeinnlegg, barnebleier, inkontinensprodukter (truseinnlegg, formbleier og bleier med tapestripe), hygienebind (bind og truseinnlegg), tamponger, bomullspinner, bomullspads, bomullsruller, sitteunderlag til badstue, smekker (svensk: haklappar), plaster, kompresser, sengeunderlag/- beskyttelse, stikklaken, sengetøy, vaskekluter (utenom papir) og operasjonsfrakker, pasienttøy/pasientbeskyttelse, munnbind og hetter.

Klær og tekstiler kan miljømerkes etter miljøkravene til klær og tekstiler.

Andre merkeordninger

Tilsvarende merker:

Merkeordninger som kan gi uttelling ved tildelingskriterier:

  • FSC
  • PEFC
  • Økotex 100

Spørsmål?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere har lang erfaring med formulering av miljøkrav til anskaffelser og god oversikt over hva som finnes av miljømerkede produkter.

Elisabeth von Krogh

markedsrådgiver

+47 41489219ekv@svanemerket.no

Tormod Lien

markedsrådgiver

+47 92837959tl@svanemerket.no