Miljøkrav ved anskaffelse av renholdstjenester

Renholdstjenester forbruker store mengder energi, vann og kjemikalier hvert år. Ved å etterspørre og kjøpe renholdstjenester type 1 miljømerker som Svanemerket eller EU Ecolabel bidrar du til flere av FNs bærekraftsmål og til sirkulær økonomi

Her finner du:

  • Forslag til miljøkrav ved anskaffelse
  • Svanemerkets miljøkrav
  • Oversikt miljømerkede renholdstjenester
  • Andre merkeordninger for renholdstjenester

Forslag til miljøkrav

Våre forslag baserer seg på markedsmodenhet i bransjen. Se oversikt over miljømerkede produkter lenger ned.

Vi foreslår enten kravspesifikasjon, tildelingskriterier eller kontraktskrav for denne typen anskaffelse. Kontraktskrav gir flere renholdsfirma mulighet til lønnsom miljøforbedring.

Kravspesifikasjon

Krav til miljømerket tjeneste

Leverandør skal levere en tjeneste som er Svanemerket eller merket med tilsvarende merkeordninger. Ett tilsvarende miljømerke er EU Ecolabel.

Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor.

Vellykket kopiéring!

Tildelingskriterier

Miljø, vektet 30%»

Oppdragsgiver vil vektlegge om tjenesten er merket med Svanemerket eller tilsvarende merkeordninger. Ett tilsvarende miljømerke er EU Ecolabel.

Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor.

Vellykket kopiéring!

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal angi i tilbudet dersom tjenesten som tilbys er miljømerket. Har tjenesten et lisensnummer, er det tilstrekkelig at merkeordning sammen med gyldig lisensnummer oppgis. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved. Sertifikater eller andre dokumenter må være gyldige og ikke utgått på tid. Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det kun tas hensyn til dokumentasjon som er vedlagt tilbud ved tilbudsfristens utløp.

Dersom en leverandør ikke har mulighet til å delta i merkeordningen eller en tilsvarende merkeordning innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv, vil oppdragsgiver akseptere alternativ dokumentasjon. Dette kan være tilfelle der leverandøren tilbyr et nytt produkt, eller nylig har overtatt salgsrettigheter for et produkt. Dersom det gis alternativ dokumentasjon er det tilbyderens ansvar å tilrettelegge denne på en pedagogisk måte, slik at det er enkelt å vurdere om kravene er oppfylt. Dersom det tar mer enn fire timer samlet sett å vurdere alternativ dokumentasjon i tilbudet, vil dette kunne medføre at den aktuelle dokumentasjon avvises.

Vellykket kopiéring!

Kontraktskrav

Krav om miljømerket tjeneste

Leverandør skal innen 12 måneder etter kontraktsinngåelse dokumentere at renholdstjenesten er merket med Svanemerket eller tilsvarende merkeordninger. Ett tilsvarende miljømerke er EU Ecolabel.

Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor.

Leverandøren forplikter seg til å søke om merket senest en måned inn i kontraktsperioden. Dersom renholdstjenesten ikke er merket etter 12 måneder, vil det gis dagbøter på for 0,X % av kontraktsverdien for en periode på Y dager.

Vellykket kopiéring!

Svanemerkets miljøkrav

Svanemerkets miljøkrav til renholdstjenester omfatter hele driften av et rengjøringsbyrå, blant annet:

Miljømerkede renholdstjenester

Andre merkeordninger

Tilsvarende merker:

Miljømerking i Norge frasier seg juridisk og økonomisk ansvar for eventuelle klagesaker som følger som resultat av bruk av veiledningen i dette verktøyet.

Spørsmål?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere har lang erfaring med formulering av miljøkrav til anskaffelser og god oversikt over hva som finnes av miljømerkede produkter.

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Jorunn Amundgård

Seniorrådgiver anskaffelser

+47 97539580ja@svanemerket.no