Svanemerkets krav til utemøbler, apparater til lekeplass, og parkutstyr

Svanemerkede utemøbler og lekeapparater har en høy andel resirkulert materiale av plast og metall, kan enkelt tas fra hverandre og sorteres inn i nye materialkretsløp, og har god kvalitet og lang brukstid.

Kravene gjelder for utemøbler, utstyr til lek og sport, og parkutstyr. For eksempel bord, stoler, benker, klatrestativer, husker, lekehus, sandkasser og sklier til lekeplasser, fastmonterte trenings- og parkourapparater/-utstyr og stakitt, espalier, avfallskontainere, flaggstang, sykkelstativ og skur.

Det er omfattende krav til materialene og kjemikaliene som brukes og de bidrar til en sirkulær økonomi gjennom krav til garanti og mulighet for gjenbruk av materialer.

Kravene omfatter blant annet:

  • Bruk av tre fra bærekraftig forvaltede skoger, bl.a. krav om sporbarhet og minimum 70 % sertifiserte råvarer.
  • Bruk av en høy andel resirkulert plast eller plast av fornybare råvarer, og en høy andel resirkulert metall eller metall produsert med lavere klimabelastning.
  • Miljø- og helseegenskapene til kjemikaliene som brukes i ulike ledd av produksjonen. Bl.a. strenge krav til stoffer som er kreftfremkallende, reproduksjonstoksiske eller kan skade arvematerialet. Det er også forbud mot halogenerte flammehemmere, fluorstoffer og nanopartikler.
  • Grenser for innhold og emisjoner av formaldehyd i relevante kjemikalier og materialer som lim og trebaserte plater.
  • Grenser for innhold av VOC i overflatebehandlinger.
  • Krav til holdbarhet på trevirke.
  • Garanti, tilgjengelighet av reservedeler og sirkulært design.

For sub suppliers

The Supply Chain Declaration Portal is where suppliers can help their customers to obtain the Nordic Swan Ecolabel by declaring the properties of their items, for example chemicals, raw materials, and other products.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsansvarlig

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

SøknadsavgifterPris eks. mva*
Ny søknad**3 251 EUR
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 541 EUR
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
1 625 EUR
1 083 EUR pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa 2 709 EUR 
1 083 EUR pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk***
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:

406 EUR
812 EUR
1 625 EUR
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 625 EUR
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 251 EUR
Overføring av lisensen til et annet foretak406 EUR

Årlige lisensavgifterPris eks. mva*
For salg i Norden


0,3 % av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 30 millioner EUR.
0,05 % av omsetning til de svanemerkede produktene som overstiger 30 millioner EUR
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 167 EUR
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 EUR utenfor Norden)
2 167 EUR

Avgift for manglende innlevering av omsetningsoppgave senest 31. mars1 566 EUR

* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.