Hva er viskose?

Er viskose syntetisk eller «naturlig»? Og kan vi si at viskose er miljøvennlig?

Viskose kan for eksempel lages av furu, bøk eller bambus, og regnes som et syntetisk tekstilfiber. Foto: Getty Images (venstre) og Miljømerking.

Saken oppsummert

  • Viskose er et syntetisk stoff som lages av cellulose fra tømmer av f.eks. bøk, furu og bambus.
  • Produksjonen av viskose har høyt forbruk av vann, energi og skadelige kjemikalier, noe som øker miljø- og klimabelastningen.
  • Svanemerket stiller krav til miljøvennlig produksjon, inkludert bærekraftig trevirke og lukkede prosesser for å redusere miljøpåvirkningen.

Fakta om viskose

Viskose er syntetiske stoffer som er laget av råvarer fra naturen: Trevirke — gjerne bøk, furu, gran, eukalyptus eller bambus. Derfor er viskose et celluloseprodukt. Et annet navn på denne typen tekstilfibre er regenererte fibre. Viskose lages ved å koke treflis som deretter renses, presses sammen til plater, og så gjøres flytende igjen. Cellulosefibrene utvinnes fra den flytende massen og spinnes til tråd.

Det produseres om lag 6 millioner tonn viskose i året, mye av det i Kina.

Andre navn på viskose-stoffer: rayon, bambus, kunstsilke, cupro, kobbersilke, modal, lyocell, tencell.   

Viskose og miljø

Det er lang vei fra tømmerstokk til viskoseplagg. Prosessen krever mye energi, vann og kjemikalier, og kan være svært miljøbelastende. Både karbondisulfid (en giftig blanding av karbon og svovel), kaustisk soda, svovelsyre og andre skadelige kjemikalier kan brukes underveis i de mange stegene produksjonsprosessen består av. I forbindelse med spinning av viskosetråd kan den giftige gassen hydrogensulfid oppstå.

Prosessen krever også store mengder energi, noe som fører til økte klimagassutslipp.

Svanemerket og viskose

Svanemerket stiller strenge krav til alle deler av viskoseproduksjonen. For det første må 50 prosent av trevirket være sertifisert bærekraftig, og resten må være Controlled Wood. Det er en standard som sikrer at trevirket ikke kommer fra illegal hogst, at det ikke er tvangsarbeid, barnearbeid etc. Alternativt kan også 70 prosent av materialene være resirkulert, eller en kombinasjon av resirkulert og sertifisert. Videre stiller vi omfattende krav til alle kjemikaliene som brukes i produksjonen. Tremassen skal ikke blekes med klor.

Svanemerket begrenser også utslipp av svovel til luft og av sink til vann med sine miljøkrav til viskose-stoffer. Når det gjelder cupro, hindrer kravene store utslipp av kobber i avløpsvannet.

Fordi det brukes så mange skadelige kjemikalier i produksjonen av viskosetoffer, krever Svanemerket at produkter som består av minst 30 prosent regenererte fibre skal ha en lukket produksjonsprosess («closed loop»). To eksempler på prosesser som er tillatt, er Lyocell og Spinnova.

Konklusjon: Er viskose “miljøvennlig”?

All produksjon belaster miljøet fordi vi tar ut ressurser fra naturen og bruker energi og kjemikalier til å lage produkter av dem. Derfor er ingen produkter miljøvennlige i streng forstand. Dette gjelder også for ulike typer tekstil.

Når det er sagt, så er det stor forskjell på hva slags miljøbelastning de ulike tekstilene fører med seg. Å produsere viskose krever mye energi, mye vann og mange giftige kjemikalier. Det er derfor Svanemerket bare godtar enkelte former for viskose, nemlig de prosessene som kalles Lyocell og Spinnova. Ser du et viskoseplagg som er svanemerket, kan du være trygg på at det er et godt miljøvalg.

Glem likevel ikke at det er overforbruk som er det aller største problemet med klær og tekstiler. Derfor er det aller mest miljøvennlige å bruke de klærne du allerede har – uansett hva de er laget av.