Jensen: Pioner på søvn – spydspiss på miljø

God søvn og høy miljøprestasjon, det er Jensens vinneroppskrift. Den norske sengeprodusenten får stadig større gjennomslag i det europeiske markedet.

203

Svanemerkede produkter

600

millioner i omsetning

40%

fra eksport

Jensen er store i alle de nordiske landene, og gjør det også godt i en rekke europeiske land. Svanemerket er med i all kommunikasjon med markedene som bevis på at sengene oppfyller omfattende krav til helse og miljø. Foto: Jensen

Søvn og hvile har aldri vært viktigere enn det er nå, i vårt moderne og stressfylte samfunn. Samtidig er klima og miljø på alles agenda. Jensen kombinerer hensynene til alt dette i sin virksomhet.

Jensen Beds startet opp i Svelvik utenfor Drammen i 1947, og har fremdeles all sin møbelproduksjon her. Jensen var pionér når det gjelder å utvikle de moderne, kontinentale sengene vi har i dag. De kjennetegnes av svært god liggekomfort samtidig som de oppfyller strenge og helhetlige krav til klima og miljø.

Hvorfor har dere valgt å svanemerke produktene deres?

– Bærekraft har alltid være viktig for oss i Jensen, og allerede i 2006 lanserte vi vår første seng med Svanemerket. Dette er et type 1 miljømerke som er anerkjent på verdensbasis – og som representerer sirkulær økonomi i praksis. Svanemerket gir forbrukeren trygghet når det gjelder miljøkrav og hvordan produktet presterer på bærekraft, og vi ønsket å markere oss i tet på miljø. Det var bakgrunnen for vårt valg, sier Jan Trygve Jensen, daglig leder i Jensen Beds.

«Miljømerking type 1» er en global standard (ISO 14024). Den definerer at et slik miljømerke er helhetlig, stiller absolutte krav til mange miljøområder, reviderer dem jevnlig og opptrer med full åpenhet. 

Gjør det enkelt å kommunisere bærekraft

Klima, miljø, bærekraft. Store begreper folk legger litt forskjellig i. Og hva er viktigst? Trumfer hensynet til klima alt? Hva så med utvinningen av naturressurser? Bruken av kjemikalier? Kvalitet eller arbeidsforhold i produksjonen? Dette er krevende vurderinger både for produsenter og innkjøpere – og ikke minst for forbrukerne.  

Bærekraft er et komplisert fagfelt, og for forbrukerne er det veldig uoversiktlig. Svanemerket ser på helheten, rydder opp og gjør det enkelt å kommunisere bærekraft til forbruker.

Jan Trygve Jensen, daglig leder i Jensen

Jensen Beds ønsker å være en bedrift som tar hensyn til omgivelser, miljø og bærekraft. Derfor valgte de å innrette hele produksjonen etter de strenge kravene til det offisielle, nordiske miljømerket.

– Hele livsløpet til produktene blir evaluert av en organisasjon som jobber for et mer bærekraftig samfunn. For oss er det viktig å bruke ekspertise som gjør oss bedre, og samarbeidet med Svanemerket gjør nettopp det, sier Jensen.

Bra gjennomslag på det europeiske markedet

Jensen Beds er store i hjemlandet, men begynte tidlig å eksportere – først til Danmark, så til Sverige og siden til Finland – og har nå solid markedsposisjon i alle de nordiske landene.

Hvordan opplever dere at interessen for Svanemerket er utenlands?

– Den er todelt, for i Norden har Svanemerket veldig høy kjennskap. Utenfor Norden er kjennskapen vesentlig mindre, men de utenlandske markedene er minst like opptatt av miljømerkinger som vi er her, men de har jo best kjennskap til sine egne, nasjonale merker. Jeg mener det er viktig å jobbe for likestilling og samarbeid mellom type 1 merkene, og at dette kan være avgjørende for merkenes fremtid, sier Jensen.

I tillegg til de nordiske landene eksporterer Jensen også til Nederland, Tyskland, Sveits, Østerrike, Polen, Storbritannia, Spania og Sør-Korea. Om lag 40 prosent av Jensens omsetning kommer i dag fra eksport.

Viktig grep i all kommunikasjon

Hvordan har dere markedsført de svanemerkede produktene utenfor Norden? 

– Vi bruker svanemerket i all kommunikasjon – særlig i butikk, men også på websider og i brosjyrer. Alt materiell har med Svanemerket, så det finnes i alle sammenhenger. En av pillarene til brandet Jensen er «Friendly to nature, friendly to you». Det er vår bærekraftskommunikasjon. Under denne paraplyen kommer Svanemerket, og så snakker vi rundt det, sier Jensen.

Hva tenker du om fremtiden for Jensen?

– Jeg har veldig tro på fremtiden vår. Å jobbe med søvn og liggekomfort vil alltid være hovedvisjonen vår. Og så er bærekraft en del av det. Folk skal være trygge på at vi tenker miljø og bærekraft hele veien. Vi har sett at disse verdiene lar seg eksportere og at vi får god respons på det vi gjør ute, så jeg ser lyst på tiden som kommer, avslutter Jan Trygve Jensen, daglig leder i Jensen Beds.

Fakta om Jensen

 • Etablert i 1947
 • All produksjon skjer i Svelvik utenfor Drammen, Norge
 • 130 ansatte
 • Omsetter for 600 mill NOK, ca 40 % er fra eksport
 • Jensen svanemerker alle sine sengeprodukter: 203 senger, madrasser og overmadrasser
 • Selger også til kontraktsmarkedet

Business-case om Jensen

Denne artikkelen er en del av prosjektet Bærekraftig livsstil – et initiativ finansiert av Nordisk Ministerråd.

Fakta om Svanemerkets krav til senger og madrasser

 • Krav til energiforbruk i produksjon av trebaserte plater og metalldeler gir redusert klimabelastning
 • Minst 70 % av trevirke er fra sertifisert bærekraftig skogsbruk
 • Strenge krav til kjemikalier som brukes i produksjonen av sengen og alle materialene
 • Oppfyller strenge krav til avdamping av skadelige stoffer
 • Bidrar til en mer sirkulær økonomi ved mulighet for reparasjon og gjenbruk av materialer
 • Har dokumentert god kvalitet, styrke og sikkerhet

Kontakt oss

Har du spørsmål om svanemerking av varer av varer og tjenester? Ta kontakt med oss, vi hjelper deg gjerne.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsansvarlig

+47 47705752bos@svanemerket.no