Miljøkrav ved anskaffelser av forbruksvarer

Produksjon av forbruksvarer forbruker store mengder energi, vann og kjemikalier hvert år. Ved å etterspørre og kjøpe forbruksvarer med type 1 miljømerker som Svanemerket eller EU Ecolabel bidrar du til flere av FNs bærekraftsmål og sirkulær økonomi.

Her finner du:

 • Forslag til miljøkrav ved anskaffelse
 • Svanemerkets miljøkrav
 • Oversikt miljømerkede produkter
 • Hvilke typer av forbruksvarer som kan bli miljømerket
 • Andre merkeordninger innenfor forbruksvarer

Forslag til miljøkrav

Våre forslag baserer seg på markedsmodenhet i bransjen. Se oversikt over miljømerkede produkter lenger ned.

Vi foreslår en kombinasjon av kravspesifikasjon og tildelingskriterier for disse anskaffelsene. Det kan likevel finnes varianter av produkttyper nevnt under kravspesifikasjon, som ikke er miljømerket. Vi kan ved henvendelse bistå med en mer detaljert analyse av utvalget av miljømerkede produkter.

Utviklingen skjer raskt. Ta gjerne kontakt om dere vurderer flere varegrupper under kravspesifikasjon i aktuelle anbud.

Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjon

Oppdragsgiver krever at følgende varer er merket med Svanemerket, Blå Engel, Bra Miljøval, EU Ecolabel eller Ecomark Japan:

 • Mykpapir
 • Maskinoppvask
 • Tekstilvaskemiddel unntatt ullvask
 • Håndoppvaskmiddel
 • Universalrengjøringsmidler
 • Gulvvask
 • Grovrengjøring
 • Hvitt kopipapir
 • Engangsbatterier
 • Kaffefilter

Tilsvarende merkeordninger vil også aksepteres. Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor.

Vellykket kopiéring!

Tildelingskriterier

*NB! For å sikre forutsigbarhet må oppdragsgiver skrive antall eller kroner i parentes i siste setning av formuleringen under.

Tildelingskriterier miljø vektet 30%

Under tildelingskriteriet miljø vil oppdragsgiver vektlegge om varer, som ikke er nevnt under kravspesifikasjon punkt X.X, er merket med Svanemerket, Blå Engel, Bra Miljøval, EU Ecolabel eller Ecomark Japan. Andre merkeordninger vil gi lavere score, dersom miljømerkene vurderes som mindre relevante eller omfattende. FSC/PEFC vil gi 25 % uttelling i forhold til Svanemerket. Tilsvarende merkeordninger vil også gi uttelling.

Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor.

Ved utregning av poeng på dette kriteriet vil oppnådd score på de enkelte produktene multipliseres med estimert volum (*i kroner eller antall) av de enkelte produktene.

Vellykket kopiéring!

Dokumentasjonskrav

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal avmerke i kolonnen «miljømerket» i vedlegg X Prisskjema dersom produktet som tilbys er miljømerket. Har produktet et lisensnummer, er det tilstrekkelig at navn på merkeordning sammen med gyldig lisensnummer oppgis i kolonnen. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved. Sertifikater eller andre dokumenter må være gyldige og ikke utgått på tid. Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det kun tas hensyn til dokumentasjon som er vedlagt tilbud ved tilbudsfristens utløp.

Dersom en leverandør ikke har mulighet til å delta i merkeordningen eller en tilsvarende merkeordning innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv, vil oppdragsgiver akseptere alternativ dokumentasjon. Dette kan være tilfelle der leverandøren tilbyr et nytt produkt, eller nylig har overtatt salgsrettigheter for et produkt. Dersom det gis alternativ dokumentasjon er det tilbyderens ansvar å tilrettelegge denne på en pedagogisk måte, slik at det er enkelt å vurdere om kravene er oppfylt.

Dersom det tar mer enn fire timer samlet sett å vurdere alternativ dokumentasjon i tilbudet, vil dette kunne medføre at den aktuelle dokumentasjon avvises.

Vellykket kopiéring!

Svanemerkets miljøkrav

Overordnet for alle forbruksvarer:

 • Strenge krav mht. alle kjemikalier som benyttes i produksjonen.
 • Bruk av råvarer fra bærekraftig skogbruk eller resirkulert papir.
 • Energikrav til hele fremstillingsprosessen som fører til mindre CO2-utslipp.
 • Krav mht fabrikkens forurensning av luft og vann.
 • Kravene omfatter miljø- og helse-egenskapene til innholdsstoffene, effektivitet og emballasje.

Svanemerkets miljøkrav innenfor de forskjellige områdene, og bakgrunnen for kravene kan leses på det enkelte miljøkravområde. Oversikt over alle Svanemerkets miljøkravområder her.

Miljømerkede produkter

Hva slags produkter kan miljømerkes?

Eksempler på produkter som kan svanemerkes innenfor anbudspakken er renholdsprodukter, papirprodukter, mykpapirprodukter som tørkepapir, kluter og mopper, batterier og tonerkassetter. Se også anbudsområdene renholdsprodukter og kontorrekvisita.

Andre merkeordninger innenfor forbruksvarer

Tilsvarende merkeordninger:

Merkeordninger som kan gi 25% uttelling ved tildelingskriteriet (for produkter laget av treråvare)):

Miljømerking i Norge frasier seg juridisk og økonomisk ansvar for eventuelle klagesaker som følger som resultat av bruk av veiledningen i dette verktøyet.

Spørsmål?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere har lang erfaring med formulering av miljøkrav til anskaffelser og god oversikt over hva som finnes av miljømerkede produkter.

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Jorunn Amundgård

Seniorrådgiver anskaffelser

+47 97539580ja@svanemerket.no