Miljøkrav ved anskaffelse av kontorrekvisita

Produksjon av kontorrekvisita forbruker store mengder energi, trevirke og kjemikalier hvert år. Ved å etterspørre og kjøpe kontorrekvisita med det offisielle miljømerket Svanemerket eller EU Ecolabel bidrar du til flere av FNs bærekraftsmål

Her finner du:

  • Forslag til miljøkrav ved anskaffelse
  • Svanemerkets miljøkrav
  • Oversikt miljømerkede produkter
  • Hvilke typer av produkter kan bli miljømerket
  • Andre merkeordninger innenfor kontorrekvisita

Forslag til miljøkrav

Tilbudet av miljømerkede produkter variere innenfor produktområdet avhengig av produkttype. Ta gjerne kontakt med Miljømerking hvis du ønsker å benytte kravspesifikasjon, men er usikker på om markedet er tilstrekkelig modent for din anskaffelse.

Våre forslag baserer seg på markedsmodenhet i bransjen. Se oversikt over produkter lenger ned i artikkelen.

Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjon

Oppdragsgiver krever at følgende varer er merket med Svanemerket, Blå Engel eller EU Ecolabel: hvitt kopipapir, tonerkassetter og batterier. Tilsvarende merkeordninger vil også aksepteres. Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor. 

Vellykket kopiéring!

Tildelingskriterier

Tildelingskriterier miljø vektet 20-30%

Under tildelingskriteriet «miljø» vil Oppdragsgiver vektlegge om varen er merket med Svanemerket, Blå Engel og EU Ecolabel. Tilsvarende merkeordninger vil også gi uttelling. Andre merkeordninger vil gi lavere score, dersom miljømerkene vurderes som mindre relevante eller omfattende. FSC/PEFC vil gi 25 % uttelling i forhold til Svanemerket. Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor. Ved utregning av poeng på dette kriteriet vil oppnådd score på de aktuelle produktene multipliseres med estimert volum (i kroner eller antall).

Vellykket kopiéring!

Dokumentasjonskrav

Dokumentasjonkrav

Leverandøren skal avmerke i kolonnen «miljømerket» i vedlegg x «prisskjema» dersom produktet som tilbys er miljømerket. Har produktet et lisensnummer, er det tilstrekkelig at navn på merkeornding sammen med gyldig lisensnummer oppgis i kolonnen. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved. Sertifikater eller andre dokumenter må være gyldige og ikke utgått på tid. Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det kun tas hensyn til dokumentasjon som foreligger vedlagt tilbud ved tilbudsfristens utløp.»

Dersom en leverandør ikke har mulighet til å delta i merkeordningen eller en tilsvarende merkeordning innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv, vil oppdragsgiver akseptere alternativ dokumentasjon. Dette kan være tilfelle der leverandøren tilbyr et nytt produkt, eller nylig har overtatt salgsrettigheter for et produkt. Dersom det gis alternativ dokumentasjon er det tilbyderens ansvar å tilrettelegge denne på en pedagogisk måte, slik at det er enkelt å vurdere om kravene er oppfylt. Dersom det tar mer enn fire timer samlet sett å vurdere alternativ dokumentasjon i tilbudet, vil dette kunne medføre at den aktuelle dokumentasjon avvises.

Vellykket kopiéring!

Svanemerkets miljøkrav

Svanemerket kontorrekvisita tilfredsstiller strenge krav til:

Mer om miljøkravene som må dokumenteres oppfylt for de forskjellige produktkategoriene innenfor kontorrekvisita her:

Miljømerkede produkter

Hvilke typer av produkter kan bli miljømerket

Batterier, konvolutter, kopipapir, bordprintere/kopimaskiner, tonerkassetter, viskelær, korrekturlakk, markeringspenn, skrivepenn, whiteboardpenn, tusj og andre skrivredskaper kan bli svanemerket.

Andre merkeordninger innenfor kontorrekvisita

Tilsvarende merker:

Merkeordninger som kan gi uttelling ved tildelingskriterier (for produkter laget treråvare)

  • FSC
  • PEFC

Spørsmål?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere har lang erfaring med formulering av miljøkrav til anskaffelser og god oversikt over hva som finnes av miljømerkede produkter.

Elisabeth von Krogh

markedsrådgiver

+47 41489219ekv@svanemerket.no

Tormod Lien

markedsrådgiver

+47 92837959tl@svanemerket.no