Hva betyr det at noe er svanemerket?

Hva betyr det at noe er svanemerket?
Svanemerket stiller mange og strenge krav til hele produktets livssyklus fra råvare til produksjon, bruk og gjenbruk. Alle relevante miljøproblemer som kan oppstå underveis blir vurdert. Det er fine ord. Men hva betyr det egentlig at noe er svanemerket?
Tekst

Åtte av ti forbrukere ønsker å leve mer miljøvennlig, men mange vet ikke hvordan. Det viser en undersøkelse Opinion har gjennomført, og som ble gjengitt i E24

Det er veldig bra at så mange ønsker å redusere miljøbelastningen fra eget forbruk. Og det er ikke så lett å vite hva du skal velge der du står i butikken. Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norge, og jobben vår er å gjøre det enklere å gjøre gode valg.

Hva er miljøvennlig? Hva er viktigst?

Det er lett å bli overveldet av miljøproblemene vi har. Klimaendringer, miljøgifter og andre problematiske kjemikalier, tap av biologisk mangfold og ikke minst overforbruk av jordens ressurser truer planetens tålegrenser.

Det hadde vært fint om det fantes et enkelt svar på hva som er miljøvennlig. Men det er ønsketenkning. Virkeligheten er mye mer sammensatt og innfløkt enn som så. Det vi gjør, når vi definerer hva som skal til for å bli svanemerket, er å veie alle de ulike faktorene opp mot hverandre i hele verdikjeden, slik at produktet belaster miljøet mindre på en rekke områder samtidig. Det er ganske krevende, både for dem som vil svanemerke sitt produkt, og for oss som utvikler alle de mange og strenge kravene. Men gevinsten er at det blir enklere for forbrukere og innkjøpere å finne de beste valgene.

Alt henger sammen med alt

Svanemerket jobber helhetlig med miljø. Når vi lager miljøkrav, kutter vi både ned på energibruk og klimagassutslipp, vi sikrer råvaresituasjonen og det biologiske mangfoldet, vi skjærer bruken av miljøgifter og skadelige kjemikalier ned til et minimum.

Enten vi snakker om å finne ut om et enkelt produkt er miljøvennlig, eller hva som skal til for å løse verdens miljøproblemer, må vi tenke helhetlig.

En datamaskin er ikke miljøvennlig fordi den bruker lite energi, hvis den samtidig inneholder mye kvikksølv. En sofa er ikke miljøvennlig fordi ulltøyet den er trukket med kommer fra økologiske sauer, hvis trebeina er fra nedhugget regnskog. En hudkrem er ikke miljøvennlig fordi den mangler parabener, hvis den samtidig er full av giftige sølv-partikler.

Alt i naturen henger sammen. Det gjør miljøproblemene også. Klimaendringer, farlige kjemikalier, tap av artsmangfold, overforbruk av ressurser og avfall på avveie – påvirker naturen fra øverst til nederst og i hele sin bredde. Da kan vi ikke komme med en éndimensjonal løsning, vi må jobbe bredt, og redusere miljøbelastningen over hele linja.

Det er dette Svanemerket er et verktøy for.


Les mer

Nytter det? Spiller det noen rolle hva jeg gjør? 

Klima – hva kan jeg gjøre: