Miljøkrav ved anskaffelse av kontorrekvisita

Produksjon av kontorrekvisita forbruker store mengder energi, trevirke og kjemikalier hvert år. Ved å etterspørre og kjøpe kontorrekvisita med type 1 miljømerker som Svanemerket eller EU Ecolabel bidrar du til flere av FNs bærekraftsmål

Her finner du:

  • Forslag til miljøkrav ved anskaffelse
  • Svanemerkets miljøkrav
  • Oversikt miljømerkede produkter
  • Hvilke typer av produkter kan bli miljømerket
  • Andre merkeordninger innenfor kontorrekvisita

Forslag til miljøkrav ved anskaffelse

Våre forslag baserer seg på markedsmodenhet i bransjen. Se oversikt over miljømerkede produkter lenger ned.

Vi foreslår en kombinasjon av kravspesifikasjon og tildelingskriterier for disse anskaffelsene. Det kan likevel finnes varianter av produkttyper nevnt under kravspesifikasjon, som ikke er miljømerket. Vi kan ved henvendelse bistå med en mer detaljert analyse av utvalget av miljømerkede produkter.

Utviklingen skjer raskt. Ta gjerne kontakt om dere vurderer flere varegrupper under kravspesifikasjon i aktuelle anbud.

Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjon

Oppdragsgiver krever at følgende varer er merket med Svanemerket, Blå Engel eller EU Ecolabel: hvitt kopipapir, konvolutter og batterier. Tilsvarende merkeordninger vil også aksepteres.

Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor. 

Vellykket kopiéring!

Tildelingskriterier

Tildelingskriterier miljø vektet 30%

Under tildelingskriteriet «miljø» vil oppdragsgiver vektlegge om vare som ikke er nevnt under kravspesifikasjon er merket med Svanemerket, Blå Engel og EU Ecolabel. Andre merkeordninger vil gi lavere score, dersom miljømerkene vurderes som mindre relevante eller omfattende. FSC/PEFC vil gi 25 % uttelling i forhold til Svanemerket.

Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor.

Ved utregning av poeng på dette kriteriet vil oppnådd score på de enkelte produktene multipliseres med estimert volum (*i kroner eller antall) av de enkelte produktene.

Vellykket kopiéring!

*NB! For å sikre forutsigbarhet må oppdragsgiver skrive antall eller kroner i parentes i siste setning av formuleringen under.

Dokumentasjonskrav

Dokumentasjonkrav

Leverandøren skal avmerke i kolonnen «miljømerket» i vedlegg x «prisskjema» dersom produktet som tilbys er miljømerket. Har produktet et lisensnummer, er det tilstrekkelig at navn på merkeornding sammen med gyldig lisensnummer oppgis i kolonnen. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved. Sertifikater eller andre dokumenter må være gyldige og ikke utgått på tid. Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det kun tas hensyn til dokumentasjon som foreligger vedlagt tilbud ved tilbudsfristens utløp.

Dersom en leverandør ikke har mulighet til å delta i merkeordningen eller en tilsvarende merkeordning innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv, vil oppdragsgiver akseptere alternativ dokumentasjon. Dette kan være tilfelle der leverandøren tilbyr et nytt produkt, eller nylig har overtatt salgsrettigheter for et produkt. Dersom det gis alternativ dokumentasjon er det tilbyderens ansvar å tilrettelegge denne på en pedagogisk måte, slik at det er enkelt å vurdere om kravene er oppfylt.

Dersom det tar mer enn fire timer samlet sett å vurdere alternativ dokumentasjon i tilbudet, vil dette kunne medføre at den aktuelle dokumentasjon avvises.

Vellykket kopiéring!

Svanemerkets miljøkrav

Svanemerket kontorrekvisita tilfredsstiller strenge krav til:

Mer om miljøkravene som må dokumenteres oppfylt for de forskjellige produktkategoriene innenfor kontorrekvisita her:

Miljømerkede produkter

Hvilke typer av produkter kan bli miljømerket

Batterier, konvolutter, kopipapir, bordprintere/kopimaskiner, tonerkassetter, viskelær, korrekturlakk, markeringspenn, skrivepenn, whiteboardpenn, tusj og andre skriveredskaper kan bli svanemerket.

Andre merkeordninger innenfor kontorrekvisita

Tilsvarende merker:

Merkeordninger som kan gi uttelling ved tildelingskriterier (for produkter laget treråvare)

Miljømerking i Norge frasier seg juridisk og økonomisk ansvar for eventuelle klagesaker som følger som resultat av bruk av veiledningen i dette verktøyet.

Spørsmål?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere har lang erfaring med formulering av miljøkrav til anskaffelser og god oversikt over hva som finnes av miljømerkede produkter.

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Jorunn Amundgård

Seniorrådgiver anskaffelser

+47 97539580ja@svanemerket.no