Miljøkrav ved anskaffelse av kontorrekvisita

Produksjon av kontorrekvisita forbruker store mengder energi, trevirke og kjemikalier hvert år. Ved å etterspørre og kjøpe kontorrekvisita med type 1 miljømerker som Svanemerket eller EU Ecolabel bidrar du til flere av FNs bærekraftsmål

Forslag til miljøkrav ved anskaffelse

Våre forslag baserer seg på markedsmodenhet i bransjen. Se oversikt over miljømerkede produkter lenger ned.

Vi foreslår en kombinasjon av kravspesifikasjon og tildelingskriterier for disse anskaffelsene. Det kan likevel finnes varianter av produkttyper nevnt under kravspesifikasjon, som ikke er miljømerket. Vi kan ved henvendelse bistå med en mer detaljert analyse av utvalget av miljømerkede produkter.

Utviklingen skjer raskt. Ta gjerne kontakt om dere vurderer flere varegrupper under kravspesifikasjon i aktuelle anbud.

Kravspesifikasjon

For at det skal være tydelig hvilke produkter som er omfattet av minimumskravet, anbefaler vi at at dette kommer fram i prisskjema, f.eks. ved at varelinjene gis en egen farge, eller at det merkes av i en egen kolonne.

Krav til miljømerkede produkter

Oppdragsgiver krever at følgende varer er merket med Svanemerket, Blå Engel, EU Ecolabel eller Ecomark Japan:

  • Hvitt kopipapir
  • Konvolutter
  • Batterier

Tilsvarende merkeordninger vil også aksepteres. Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor. 

Vellykket kopiéring!

Tildelingskriterier

*NB! For å sikre forutsigbarhet må oppdragsgiver skrive antall eller kroner i parentes i siste setning av formuleringen under.

Miljø, vektet 30%

Oppdragsgiver vil vektlegge at varer som ikke er nevnt under kravspesifikasjon punkt X.X er merket med Svanemerket, Blå Engel, EU Ecolabel og Ecomark Japan. Andre merkeordninger vil gi lavere score, dersom miljømerkene vurderes som mindre relevante eller omfattende. FSC/PEFC vil gi 25 % uttelling i forhold til Svanemerket.

Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor.

Ved utregning av poeng på dette kriteriet vil oppnådd score på de enkelte produktene multipliseres med estimert volum (*i kroner eller antall) av de enkelte produktene.

Vellykket kopiéring!

Dokumentasjonkrav

Leverandøren skal avmerke i kolonnen «Miljømerket» i vedlegg X Prisskjema dersom produktet som tilbys er miljømerket. Navn på merkeordning skal oppgis, og det må enten oppgis gyldig lisensnummer eller legges med gyldig sertifikat/lisensbevis. Dersom det oppgis lisensnummer, må det være mulig å søke på lisensnummer på merkeordningens nettside for å sjekke at det er gyldig *.

Dersom en leverandør ikke har mulighet til å delta i merkeordningen eller en tilsvarende merkeordning innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv, vil oppdragsgiver akseptere alternativ dokumentasjon. Dette kan være tilfelle der leverandøren tilbyr et nytt produkt, eller nylig har overtatt salgsrettigheter for et produkt. Dersom det gis alternativ dokumentasjon er det tilbyderens ansvar å tilrettelegge denne på en pedagogisk måte, slik at det er enkelt å vurdere om kravene er oppfylt.

Dersom det tar mer enn fire timer samlet sett å vurdere alternativ dokumentasjon i tilbudet, vil dette kunne medføre at den aktuelle dokumentasjon avvises.

* Merkeordninger hvor det er tilstrekkelig å oppgi gyldig lisensnummer:
Svanemerket, EU Ecolabel, Ecomark Japan, FSC. PEFC.

For Blå Engel må det legges med sertifikat/lisensbevis, fordi det ikke er mulig å søke på lisensnummer på Blå Engel sin nettside.

Vellykket kopiéring!

Svanemerkets miljøkrav

Svanemerket kontorrekvisita tilfredsstiller strenge krav til:

Mer om miljøkravene som må dokumenteres oppfylt for de forskjellige produktkategoriene innenfor kontorrekvisita her:

Miljømerkede produkter

Hvilke typer av produkter kan bli miljømerket

Batterier, konvolutter, kopipapir, bordprintere/kopimaskiner, tonerkassetter, viskelær, korrekturlakk, markeringspenn, skrivepenn, whiteboardpenn, tusj og andre skriveredskaper kan bli svanemerket.

Andre merkeordninger innenfor kontorrekvisita

Tilsvarende merker:

Merkeordninger som kan gi uttelling ved tildelingskriterier (for produkter laget treråvare)

Miljømerking i Norge frasier seg juridisk og økonomisk ansvar for eventuelle klagesaker som følger som resultat av bruk av veiledningen i dette verktøyet.

Spørsmål?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere har lang erfaring med formulering av miljøkrav til anskaffelser og god oversikt over hva som finnes av miljømerkede produkter.

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Jorunn Amundgård

Seniorrådgiver anskaffelser

+47 97539580ja@svanemerket.no