Reviderte krav til avløpsfrie toalett

Avløpsfrie toaletter
Reviderte krav til avløpsfrie toalett er no på høyring. Høyringsfristen er 6. desember 2013.
Tekst

Dei viktigaste endringane er oppdaterte klassifiseringskrav for kjemikaliar samt nytt krav om 30% resirkulert plast for toalettet sine plastdelar. Funksjonstesten er ikkje revidert, så ved fornying av allerede godkjente toalett er det ikkje nødvendig å gjennomføre funksjonstesten på nytt.

Forslaga til miljøkrav er utarbeida av sekretariata i Nordisk Miljømerking under leiing av Maria Göransson. Ta kontakt med det norske sekretariatet hvis de ønskar å få tilsendt papirkopi av dokumenta.

Vi vil gjerne ha kommentarar til dei nye miljøkrava. Kontaktperson i Noreg er Randi Barstad Rødseth, og vi ber dykk sende kommentarane til oss innan 6. desember 2013 per post eller epost til

Her kan du fylle ut og sende høyringskjema direkte
Generelt
Her kan du fylle ut og sende inn høringsskjema direkte.
Generelt
Kommenter saken
kommentarer