Ovner - lukkede ildsteder

bål
Miljømerking har utarbeidet forslag til nye krav til miljømerking av ved- og pelletsovner. Høringsfristen er 31. mars 2014
Tekst

Forslaget til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Thomas Christensen. Ta kontakt med det norske sekretariatet dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene.

De viktigste endringene som foreslås er:

•     skjerpede krav til virkningsgrad (O16) og emisjoner (O15) i form av CO (karbonmonoksid), OGC (organisk bundet kullstoff) som parametere for uforbrente gasser og partikler

•     skjerpede krav til klassifiserte kjemiske produkter

•     det skal ikke være mulig å stenge helt for lufttilførselen (O10)

•     nytt krav til utvinning av naturstein i steinbrudd (O11 – O12)

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene. Kontaktperson i Norge er , og vi ber dere sende kommentarene til oss innen 31. mars 2014 per post eller epost til .

En oversikt over høringsuttalelsene som kommer inn, vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

 

Last ned dokumentene:

Kriterieforslag

Bakgrunnsdokument

Kriterieforslag, engelsk tekst

Bakgrunnsdokument, engelsk tekst

Liste over høringsinstanser

Høringsbrev (teksten som står på denne siden)

Svarskjema (må åpnes i Acrobat Reader)

Svarskjema - fylles ut direkte på skjermen